ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ယနေ့မြို့တော်ဘဏ်ဒေါ်လာစျေးနှုန်း

ရောင်းဈေး - ၂၁၀၀ကျပ်

ဝယ်ဈေး - ၂၁၀၀ ကျပ်

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ယနေ့မြို့တော်ဘဏ်ဒေါ်လာစျေးနှုန်း

ရောင်းဈေး - ၂၁၀၀ကျပ်

ဝယ်ဈေး - ၂၁၀၀ ကျပ်

ကြေညာချက်များ

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၏ အသိပေးကြေညာချက်များ

အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏အသိပေးကြေညာချက်များ

မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ အသိပေးကြေညာချက်များ

ဌာနများ

ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

လေ့လာစရာရန်ကုန်

ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ

ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ၁၂၈၈ ဦး

ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ၁၀၃၄၆၅၀၉ ဦး

© Copyright. All rights reserved by YCDC