၄.၃.၂၀၂၄(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ မင်္ဂလာတေး မင်္ဂလာစကား
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေလည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ ကမ္ဘာတစ်လွှားကသိမှတ်ဖွယ်ရာများ
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Miss You
ညနေ ၃:၃၀ YCDC စာမျက်နှာ
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ညနေ ၆:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ Emotional Melody
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက် ၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၅.၃.၂၀၂၄(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ Health Guide
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်ပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ Pick of the day
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်မှဖြစ်သောချစ်စကား
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ For Youth
ညနေ ၆:၃၀ ‌For Youth
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက် ၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၆.၃.၂၀၂၄(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ ကမ္ဘာတစ်လွှားကသိမှတ်ဖွယ်ရာများ
နေ့လည် ၁၂:၃၀ သီချင်းခေါင်းစဉ်များ
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Miss You
ညနေ ၃:၃၀ YCDC စာမျက်နှာ
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ညနေ ၆:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ Emotional Melody
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက် ၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၇.၃.၂၀၂၄(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားမယ်
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ EDM Collection
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ Pick of the day
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေလည် ၁:၀၀ ရင်ထဲက‌ရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ EDM Collection
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ International Modern Music
ညနေ ၅:၃၀ ချစ်ခြင်းဖွဲ့သံစဉ်
ညနေ ၆:၀၀ For Youth
ညနေ ၆:၃၀ For Youth
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁.၃.၂၀၂၄ (သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ ‌ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်မှဖြစ်သောချစ်စကား
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Miss You
ညနေ ၃:၃၀ YCDC စာမျက်နှာ
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ညနေ ၆:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ Emotional Melody
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂.၃.၂၀၂၄(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ Health Guide
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်ပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ Pick of the day
နေ့လည် ၁၂:၃၀ သီချင်းခေါင်းစဉ်များ
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
ညနေ ၆:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ မဟာဂီတသီချင်းများ
နောက်တစ်နေ့နံနက် ၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၃.၃.၂၀၂၄(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက် ၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက် ၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက် ၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက် ၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက် ၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက် ၈:၃၀ Country Songs
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက် ၉:၃၀ Presenting Music
နံနက် ၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက် ၁၀:၀၇ EDM Collection
နံနက် ၁၀:၃၀ Song Collection
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ ‌Song Collection
နေ့လည် ၁၂:၃၀ မောင်ညီမလေးတို့ရေ
နေ့လည် ၁:၀၀ ချစ်ခြင်းဖွဲ့သံစဉ်
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း
ညနေ ၃:၃၀ EDM Collection
ညနေ ၄:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၃၀ Country Songs
ညနေ ၅:၀၀ စုံတွဲသီချင်းများ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ For Youth
ညနေ ၆:၃၀ စုံတွဲသီချင်းများ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ Emotional Melody
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ မဟာဂီတသီချင်းများ
နောက်တစ်နေ့နံနက် ၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC