မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်များ

  • အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခဲ့သော အမှုတွဲစာရင်းများ

  • လျှောက်ထားသူမှ လာရောက်ထုတ်ယူရန် ခွင့်ပြုပြီးအမှုတွဲစာရင်း

  • ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဂရန်ထုတ်ယူရန် အမှုတွဲစာရင်း

  • မြေပုံကူးဝန်ဆောင်ခများနှင့် ကြာမြင့်ချိန်