အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကယားပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ရွှေကိန္ဒရီ

ဏ/E-၁၃ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၉၂၈၂

၀၉ ၄၅၀၅၃၉၃၂၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ရွှေကယား

ဏ/E-၁၂၊ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့

အလုံဂိတ်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၁၁၁၂၁

၀၉ ၂၆၀၄၀၉၅၀၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ရွှေရာဇာ ဏ/E-၉ မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၆၃၇၀၃၈

၀၉ ၄၉၄၀၂၈၃၃

၀၉၄၉၄၀၂၈၂၂

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၂:၀၀
သိန်းသန်းကု​ဋေ ဏ/D-၇ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၂၅၂၂

၀၉ ၄၂၅၃၂၈၃၇၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
စွမ်း Group ဏ/C-၁၄၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၈၉၃၂၂၄၃၃

၀၉ ၉၇၉၅၁၇၉၆၉

၀၉ ၂၆၂၆၆၅၁၃၃

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C-၁၆၊ ၁၈ ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၁၃၃၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၃၀
ယာဉ်လိုင်း-၆