မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု စီမံကိန်း Virtual

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
Multiple Risks Management in Extreme Events
in Fast Growing Mega Cities in Myanmar
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် အသိပေးခြင်း
လက်ကမ်းစာစောင်များအား ဖြန့်ဝေခြင်း
အပြာရောင် ကမ္ဗည်းမော်ကွန်းပြား
(Blue Plaque) တပ်ဆင်ခြင်း
Downtown (၆)မြို့နယ်မှ ဗိုလ်တထောင်၊ ကျောက်တံတား၊
ပန်းဘဲတန်း၊ လသာမြို့နယ်များ၏ လက်ရှိအနေအထားပြ
ပုံစံငယ် (Scale Model)
ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ CORS Station
CORS Station (လှည်းကူး) CORS Station (တွံတေး) CORS Station (ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်၊ သန်လျင်)
Yangon Urban Development Management Project မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
One Map YCDC ဦးစီးကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (၂၅-၁၁-၂၀၂၁)

One Map YCDC အတွက် ဌာနများနှင့် consultation meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်းများ (၁၄-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ထိ)

ရာပြတ်ဌာနနှင့် consultation meeting
ဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေပေးဝေရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန)နှင့်
consultation meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေပေးဝေရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန)နှင့်
consultation meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းမှုဌာနနှင့်
Consultation Meeting ဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာန
consultation meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် consultation meeting
တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံဌာန)နှင့်
consultation meeting ဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
စီမံရေးရာဌာနနှင့် consultation meeting
တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတားဌာန)နှင့်
consultation meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
ကော်မတီရုံးနှင့် consultation meeting
ဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာနနှင့် consultation
meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနနှင့်
consultation meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနနှင့်
consultation meetingဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနနှင့် consultation
meeting တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း
မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနနှင့် consultation meeting
တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု မှတ်တမ်း

ArcGIS Pro သင်တန်းပေးခြင်း (၂၂-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ထိ)

ArcGIS Pro Zoom Meeting သင်တန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

One Map YCDC Working Committee ဥက္ကဋ္ဌနှင့် Consultation Meeting များ ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၄-၁-၂၀၂၂ မှ ၂၅-၁-၂၀၂၂ ထိ)

consultation meeting မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်း နှင့် On Job Training တွင် ဌာနများမှ ဆုလက်ခံရရှိမှုမှတ်တမ်း (၇-၂-၂၀၂၂ မှ ၁၇-၂-၂၀၂၂ထိ)

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်း နှင့် ဆုရရှိသော ဌာနများမှ ဆုလက်ခံရရှိပုံမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

One Map YCDC ဦးစီးကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (၂၄-၃-၂၀၂၂)

One Map YCDC ဦးစီးကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

မြို့ပြစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများနှင့် မြေတိုင်းသင်တန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

မြို့ပြစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ သင်တန်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
မြေတိုင်းသင်တန်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
မြေတိုင်းသင်တန်း သင်တန်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

One Map YCDC လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် ဆပ်ကော်မတီများ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး(၂၀-၅-၂၀၂၂)

meeting မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

One Map YCDC အတွက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (၂၇-၅-၂၀၂၂)

One Map YCDC အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ရှိ အ/အုံများနှင့် ဈေးဆိုင်ခန်းများ၏ အိမ်အမှတ်/ဆိုင်ခန်း အမှတ်များအား Code ပေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ Update လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေး

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း စက်ဘီးလမ်းနှင့် စိမ်းလန်းစင်္ကြန် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် Conceptual Design အတွက်
ဆွေးနွေးခြင်း

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလျင်အမြန် တိုးတက်နေသော မြို့ကြီးများတွင်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဘက်ပေါင်းစုံမှ စီမံခန့်ခွဲရေး
သုတေသနစီမံကိန်း၏ ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

ရပ်ကွက်များအတွင်း ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

အသိပညာမျှဝေခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

food green city presentation မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
မြေနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း
စာရင်းကိုင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၆)တွင် မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနအကြောင်း သိကောင်းစရာများအား သင်ကြားပို့ချစဉ်
IT သိကောင်းစရာများနှင့်ပတ်သက်၍ Google Form တည်ဆောက်ပုံအား သင်ကြားပို့ချစဉ်