ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် (၂၆)လမ်းပျံကျဈေးစစ်ဆေးခြင်း
ကျောင်းများတွင် ခြင်ဆေးမှုတ်ခြင်း
ဒဂုံတောင်မြို့နယ် အမှတ်(၂)ဈေး၊ ဗဟိုစည်ဈေး Mask တပ်ဆင်ရေးပညာပေးခြင်း
ဖုံး၊သွန်၊ လဲ၊ စစ် လက်ကမ်းစာစောင်များပေးခြင်း