အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေစီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှု)မှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်မြောင်းရှင်းလင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရိုးချောင်းရှင်းခြင်း (မဆောင်ရွက်မီ)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရိုးချောင်းရှင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရိုးချောင်းရှင်းခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းရှိ မင်္ဂလာရေကန် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းရှိ မင်္ဂလာရေကန် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းရှိ မင်္ဂလာရေကန် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ဆဲ)


ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဘဲတန်းချောင်း၊ ချောင်းဖြောင့်တူးဖော်ခြင်း(မဆောင်ရွက်မီ)


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဘဲတန်းချောင်းအား ဥက္ကဋ္ဌ(မြို့တော်ဝန်) မှကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း


ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဘဲတန်းချောင်း၊ ချောင်းဖြောင့်တူးဖော်ခြင်း(ဆောင်ရွက်ပြီး)