အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချထားမည်ဖြစ်ပါ၍ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက်- ၅ - ၃ -၂၀၂၄ (အင်္ဂါနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက်- ၁၈ - ၃ -၂၀၂၄ (တနင်္လာနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၉ - ၃ -၂၀၂၄ (အင်္ဂါနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း/ဆိုင်ခန်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့်အငှားချထားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ခ ) ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ဂ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၄၀)

၂။တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက်- ၁၉ - ၂ -၂၀၂၄ (တနင်္လာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက်- ၂၉ - ၂ -၂၀၂၄ (ကြာသပတေးနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁ - ၃ -၂၀၂၄ (သောကြာနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများမှ ယာဉ်ဝင်ခ/ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း(၁၁)ခု၊ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း(၁၂)ခု၊ နားနေ‌ဆောင်နားနေခ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း(၃)ခုနှင့် ကော်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်း(၅)ခန်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက်- ၂၂ - ၁ -၂၀၂၄ (တနင်္လာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက်- ၉ - ၂ -၂၀၂၄ (သောကြာနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၅ - ၂ -၂၀၂၄ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းနှင့် ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်း (၉)ခန်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း ရေဆေးဝင်း မြေနေရာဆိုင်ခန်းအမှတ်(၂)
(ခ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၈)
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၉)
(ဃ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ပ/၇)
(င ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၂)
(စ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၃)
(ဆ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၄)
(ဇ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၅)
(ဈ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၆)

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(၁၂)ထပ် ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၁၃-၁၀-၂၀၂၃ (သောကြာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၀-၁၀-၂၀၂၃ ( သောကြာနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၄-၁၀-၂၀၂၃ (အင်္ဂါနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

လေလံတင်ရောင်းချရန် ကြော်ငြာခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်နှင့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာပကြိုးတံတား ဖျက်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းအား လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လေလံစည်းကမ်းချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ရုံးချုပ်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) သို့ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း -01-8371128 သို့ ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၄ -၈-၂၀၂၃ (သောကြာနေ့)
လျှောက်လွှာအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၁-၈-၂၀၂၃ (တနင်္လာနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၄-၈-၂၀၂၃ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀ : ၀၀ နာရီ)
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေရာ - အစည်းအဝေးခန်းမ(၂)၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက် အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စစ်ကိုင်းလမ်းနှင့်ဥဿာလမ်း ထောင့်ရှိ သီရိမင်္ဂလာတည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းအဆောက်အဦကို ၁-၉-၂၀၂၃ မှ ၃၁-၈-၂၀၂၈ ရက်နေ့အထိ (၅)နှစ်ကာလလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ် ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၁၃ -၇-၂၀၂၃ (ကြာသပတေးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၆-၇-၂၀၂၃ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၈-၇-၂၀၂၃ (သောကြာနေ့) နံနက် (၁၀ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှေ့ ဂိတ်(၁)နှင့်ဂိတ်(၄)အကြား ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့် လုပ်ငန်းကိုတင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချထားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း များစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာ ဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနခွဲသို့ ရုံးချိန်အတွင်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၆ -၄-၂၀၂၃ (ကြာသပတေးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၄-၄-၂၀၂၃ (တနင်္လာနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၆-၄-၂၀၂၃ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် (၁၀ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက် အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း ကားရေဆေးဝင်းရှိ မြေနေရာ(၁၀)ခုနှင့် ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ် ရပ်နားစခန်း ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်းအား ၁-၅-၂၀၂၃ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၅ ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်နှင့်(၁၁)ကာလငှားရမ်းခြင်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါကအင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနခွဲသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၄ -၄-၂၀၂၃ (အင်္ဂါနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၄-၄-၂၀၂၃ (တနင်္လာနေ့) (၁၃ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၆-၄-၂၀၂၃ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် (၁၀ : ၀၀ နာရီ)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများနှင့် ဆိုင်ခန်းများကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်-

(က) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ခ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ဃ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(င ) ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(စ ) ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းယာဉ်ငယ်ရပ်နားစခန်း(၁)၊ (၂) ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဆ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်လေ့ကျင့်ကြေး ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဇ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းနှင့် ဒနင်းရိုးချောင်းကြားရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဈ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှေ့ ဂိတ်(၁)နှင့်ဂိတ်(၄)ကြားရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ည) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းရှိ အက်ဆစ်တန်း (ဖ)အဆောင်နောက်ကျော နှင့် (၁၂)ဧက ကွင်းထိပ်နေရာရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဋ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဂိတ်(၄)အဝင် ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း နှင့် တနင်္သာရီလမ်းထောင့်ရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဌ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ နားနေဆောင်၊ နားနေခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ဍ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၁) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ဎ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၂) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဏ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၃) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(တ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၄) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ထ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၅) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဒ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၁-က၊ခ) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဓ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၂) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(န ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၃) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ပ ) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဖ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၁) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဗ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၂) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဘ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(မ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၂)
(ယ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၃)
(ရ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၄)
(လ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၅)
(ဝ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၆)
(သ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၂)
(ဟ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၅)
(ဠ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၇)
(အ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းအတွင်း ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းမြေနေရာ

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ် ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ ရုံးချိန် အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၂-၂-၂၀၂၃(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၁-၃-၂၀၂၃(အင်္ဂါနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၄-၃-၂၀၂၃(သောကြာနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဌာနအသီးသီးမှ အသုံးမလို ပိုလျှံပစ္စည်းများနှင့် ကတ္တရာပြားများကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ရုံးသို့လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် -၀၉၂၅၀၁၈၀၃၀၃ သို့လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၄-၁၁-၂၀၂၂(ကြာသပတေးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၈-၁၂-၂၀၂၂(ကြာသပတေးနေ့နေ့)( ၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၄-၁၂-၂၀၂၂(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက် အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စက်မှုလမ်းရှိ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်းအား ၂၁-၁၀-၂၀၂၂ မှ ၂၀-၁၀-၂၀၂၇ ရက်နေ့အထိ(၅)နှစ်ကာလ လုပ်ကိုင်ခွင့်အတွက် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၇-၉-၂၀၂၂(အင်္ဂါ‌နေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၇-၁၀-၂၀၂၂(တနင်္လာနေ့)( ၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၉-၁၀-၂၀၂၂(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းနှင့် ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်း/အဆောက်အဦ (၄၀)ခန်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ မြင်းခြံလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဏ/D-၈)
(ခ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒဂုံလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၇)
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဥဿာလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဎ/B-၇)
(ဃ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဥဿာလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဎ/B-၈)
(င ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဗ/၁၅)
(စ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဗ/၁၆)
(ဆ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဗ/၁၇)
(ဇ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဗ/၁၈)
(ဈ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၄)
(ည) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၆)
(ဋ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၈)
(ဌ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၉)
(ဍ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တောင်ကြီးလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/B3-၁၀)
(ဎ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ပခုက္ကူလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/A8-၇)
(ဏ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ပခုက္ကူလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/A8-၈)
(တ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ပခုက္ကူလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဌ/A8-၉)
(ထ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ပ/၆)
(ဒ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ပ/၇)
(ဓ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ပုဂံလမ်းနှင့် မုံရွာလမ်းထောင့်ရှိ ဘုန်းမြတ်ပိုင်ကားဂိတ်ခန်း
(န ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တနင်္သာရီလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(မ/၁)
(ပ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တနင်္သာရီလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(မ/၂)
(ဖ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တနင်္သာရီလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(မ/၃)
(ဗ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တနင်္သာရီလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(မ/၄)
(ဘ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တနင်္သာရီလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(မ/၆)
(မ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ တနင်္သာရီလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(မ/၇)
(ယ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း ရေဆေး/ဆီထိုးဝင်းအတွင်းရှိ (၁)ထပ်အုတ်ညှပ်အဆောက်အဦ
(ရ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၂)
(လ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၃)
(ဝ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၄)
(သ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၅)
(ဟ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၆)
(ဠ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဟင်္သာတလမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဇ/၇)
(အ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၁)
(ကက) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၂)
(ခခ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၃)
(ဂဂ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၄)
(ဃဃ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၅)
(ငင) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၆)
(စစ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၇)
(ဆဆ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကျုံပျော်လမ်းရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ဈ/၃၈)

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(၁၂)ထပ် ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၁၁၀၉၉၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၁၃-၆-၂၀၂၂(တနင်္လာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၀-၆-၂၀၂၂(တနင်္လာနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၃-၆-၂၀၂၂(ကြာသပတေးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၁-၅-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ (၁၁)လကာလအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်း (၂)ခုအား အငှားချထားခြင်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်-


(က) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း
(ခ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှေ့ရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများတွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(၁၂)ထပ် ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၁၁၀၉၉၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၁-၄-၂၀၂၂(သောကြာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၂-၄-၂၀၂၂(သောကြာနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၆-၄-၂၀၂၂(အင်္ဂါနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ကာလအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း(၂၃)ခုကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်-


(က) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ခ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဃ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(င ) ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(စ ) ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းယာဉ်ငယ်ရပ်နားစခန်း(၁၊ ၂) ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဆ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်လေ့ကျင့်ကြေး ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဇ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းနှင့် ဒနင်းရိုးချောင်းကြားရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဈ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းရှိ အက်ဆစ်တန်း (ဖ)အဆောင်နောက်ကျောနှင့် (၁၂)ဧက ကွင်းထိပ်နေရာရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ည) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဂိတ်(၄)အဝင် ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း နှင့် တနင်္သာရီလမ်းထောင့်ရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကားပါကင်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဋ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ နားနေဆောင်၊ နားနေခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဌ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၁) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဍ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၂) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဎ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၃) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဏ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၄) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(တ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၅) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ထ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၁-က၊ခ) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဒ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၂) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဓ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၃) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(န ) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ပ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၁) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဖ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၂) အသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊
(ဗ ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(၁၂)ထပ် ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၁၁၀၉၉၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၁၈-၂-၂၀၂၂(သောကြာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၅-၃-၂၀၂၂(အင်္ဂါနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၈-၃-၂၀၂၂(သောကြာနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တံတားများကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Quotation) ခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲ လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြစ်ကူး၊ ချောင်းကူးတံတား(၂၀) စင်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း အတွေ့အကြုံ (သို့မဟုတ်) တံတား တည်ဆောက်မှု အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအား ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာ (Quotation) များ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။ တံတား(၂၀)စင်းကို Lot (1) နှင့် Lot (2) ဟူ၍ ခွဲခြားထားမည်ဖြစ်ပြီး Quotation တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ Lot(၁) မျိုးကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ရှိပါသည်။ အဆိုပြုလွှာပုံစံ (Quotation Form)တံတား(၂၀)စင်း ၏ Lot အလိုက် တည်နေရာ နှင့် တံတားကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးရမည့်ပုံစံ (Inspection Sheet) တို့ကို ရယူနိုင်ပါသည်။

၃။ အဆိုပြုလွှာများကို ၆-၁-၂၀၂၁ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၊ (၁၅:၀၀) နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပေးပို့တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရုံး၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် - 09787678769 သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းရှေ့ရှိ မြေအောက်လမ်းကူးလူသွားဥမင် (Underpass) တွင် Underpass Mall Operator အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ဒုတိယထပ်၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရုံး တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၅၁၀၃၂၅၀ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။


တင်ဒါအဆိုပြုလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၇-၁-၂၀၂၁ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၇-၁-၂၀၂၁ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် ရက်/နေရာ - ၈-၁-၂၀၂၁ ရက် (သောကြာနေ့)
မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့

တင်ဒါကော်မတီ

INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
UK PROSPERITY FUND - GLOBAL FUTURE CITIES | MYOE LANN THAR: SUSTAINABLE PUBLIC SPACE REVITALISATION THROUGH PARTICIPATORY DESIGN IN YANGONAs part of the UK Government Prosperity Fund for Global Future Cities, the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) in collaboration with the Yangon City Development Committee (YCDC) has selected two pilot sites (Site 1 - Kyun Taw Road and Site 2 – Pansodan Street) in Yangon to implement public space revitalisation interventions. The FCDO and its Delivery Partner are looking to select a qualified Lead Contractor for undertaking the required revitalisation works via a tender procedure and are hereby seeking to identify the level of interest of contractors to bid for this scheme.

In this regard, the FCDO would like to invite companies to express their interest in participating in the tender for the delivery of these public space revitalisation interventions. As a first step, interested companies are required to submit their Expression of Interest (EOI) no later than 1500 Hrs Myanmar Standard Time, on November 26, 2020.

The submission form for the Expression of Interest (EOI), which includes the project background and guidelines for submission are available to access from the link below: Electronic submission form (Microsoft Form): INVITATION_FOR_EXPRESSIONS_OF_INTEREST_(EOI)

In the case that applicants are not able to access the online version of the EOI, this electronic version (MS Word) may also be downloaded and submitted by following the instructions given in the form: [LINK]

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ အငှားချထားခြင်း၊ ကတ္တားအဟောင်းများနှင့်အဆောက်အဦအဟောင်းများ ရောင်းချခြင်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်-


(က) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ခ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဃ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(င ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ လေ့ကျင့်ကြေးကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(စ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ နားနေဆောင်၊နားနေခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဆ) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း၊
(ဇ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၃)၊
(ဈ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၄)၊
(ည) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၁-က၊ခ)၊
(ဋ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၂)၊
(ဌ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၁)၊
(ဍ ) လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခဲ့သည့်ဂိတ်များရှိ ကတ္တားအဟောင်းများနှင့်အဆောက်အဦအဟောင်းများ၊

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ( ၁၂ ) ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ၊ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၄၂၉၁ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၀-၈-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၇-၉-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၉-၉-၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ဖိုင်ဘာကေဘယ်သွယ်တန်းထားသော ကုမ္ပဏီများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့
အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ တရားဝင်သွယ်တန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ Pilot Project အဖြစ် ပြည်လမ်း (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် လေဆိပ် လမ်းဆုံကြား)တွင် ကောင်းကင်ကြိုးများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ထားရှိသော Fiber ကြိုးများကို မြေအောက်ကြိုးများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ လမ်းအပိုင်းတွင် Fiber ကြိုး သွယ်တန်းထားရှိသော ကုမ္ပဏီများ/ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့်အတူ ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်)၊ လမ်း၊ တံတား ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)သို့ လာရောက် ဆက်သွယ်ပေးပို့ကြပါရန် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်-


(၁) ကြိုးအမျိုးအစားနှင့် Fiber Core အရေအတွက်
(၂) အသုံးပြု တပ်ဆင်ထားသည့် အစနေရာနှင့် အဆုံးနေရာ
(၃) Fiber Core များ ထပ်မံဖြန့်ခွဲ အသုံးပြုပုံ(Core Plan, Design)

အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)
လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC