အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​(ကချင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C ၁၆၊၁၈

ပုဂံလမ်း

၀၉၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၃၈၀၀၀

၄၈၀၀၀

ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား ၂:၀၀
၂။

High Class

(High Class Special)

ည/၁၉၊၂၀၊၂၁

ဥဿာလမ်း

၀၉၄၂၀၂၂၅၇၇၇

၃၈၀၀၀

၄၈၀၀၀

ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား

ဗန်းမော်

၁၀:၃၀

 

၃။ ရွှေကချင်

ည-၄

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၅၉၀၇၄၉၁၀

၀၉ ၄၀၄၁၁၉၇၈၂

၅၃၅၀၀

၂၀၀၀၀

ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား-ဖားကန့်

ကသာ

မန္တလေး

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၄။ တက်နေလင်း

ဏ/B-၈၊ ပုဂံလမ်း

ရန်ကုန်

မန္တလေး

မြစ်ကြီးနား

ဗန်းမော်

၅။ ရွှေမြစ်ဆုံ

ယ-၂၄

(ယ)ကွင်းရပ်နားကွင်း(၃)

၀၉၇၈၁၉၄၄၉၁၁

၀၉၇၈၁၉၄၄၉၁၂

၃၅၀၀၀

မော်လူး

နန့်စီအောင်

မော်ဟန်

မိုးညှင်း

ဟိုပင်

မိုးကောင်း

မြစ်ကြီးနား

၁၁:၃၀
၆။ မနောတံခွန်

င-၈

ဥဿာလမ်း

ဝ၉ ၄၀၂၈၈၇၃၁၀

၃၈၀၀၀

၂၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား

ကံထူးမ

၁၂:၃၀

၂:၀၀

၇။ High- Class

င-၃

ဥဿာလမ်း

မြစ်ကြီးနား

၈။ စွမ်း Group

ဏ/C-၁၄

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၈၉၃၂၂၄၃၃

၃၈၀၀၀

၄၀၀၀၀

ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား

လွိုင်ကော်

ကလေး-တမူး

ကျောက်ပန်းတောင်း

၂:၀၀

၄:၀၀

ယာဉ်လိုင်း - ၈