တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန

အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (အမဲ၊ သိုး-ဆိတ်/ ဝက်)ကို မည်သို့ လျှောက်ထားရပါသလဲ။
ရွာသာကြီး၊ ရွာမ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်များရှိ အသားထုတ်လုပ်ရုံများတွင် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး-ဆိတ်/ ဝက်)ကို လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မစတင်မီ တစ်လခန့် ကြိုတင်၍ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ (မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံ၊ မြို့တော်သတင်း)တွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်း၍ခေါ်ယူပါသည်။

သတ်မှတ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာပူးတွဲလျက် သတ်မှတ်ရက်အမီ ဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးပို့လျှောက်ထားရပါမည်။

အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး-ဆိတ်/ဝက်)လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရန်လိုအပ်သောအထောက်အထားများ -

( ၁ )     သတ်မှတ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ
( ၂ )     (၁.၅" x ၂") အရွယ်ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
( ၃ )     မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ
( ၄ )     နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက)
( ၅ )     သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
( ၆ )     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက)
( ၇ )     နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် (နိုင်ငံခြားသား/ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက)
( ၈ )     ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်
( ၉ )     လိုင်စင်အဟောင်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အသားထုတ်လုပ်ရုံတာဝန်ခံအရာရှိ၏ ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့်
           လိုင်စင်စီအမှုဆောင်အဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်
(၁၀)     ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည်အထိဆောင်ရွက်မည့် ကိုယ်တိုင်ကတိဝန်ခံချက်
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC