ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန

ခြံဝန်းများရှင်းလင်းလိုပါကမည်သို့ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
ခြံဝန်းများရှင်းလင်းလိုပါက မိမိတို့ခြံဝန်းအတွင်းရှိ အမှိုက်များကို မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းစုပုံထားပြီး သယ်ယူစွန့်ပစ်လိုပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ပြီး On Call စနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူ၍ စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်။ On Call ခေါ်ယူပါက အောက်ပါနှုန်းထားအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်-
စဉ်
ယာဉ်အမျိုးအစား
နှုန်းထား(ကျပ်)
(က) ကားသေး (၂.၅)တန်ယာဉ် (အားမာန်သစ်/GBS) ၃၅၀၀၀
(ခ) ကားလတ်(၅)တန်ယာဉ် (Cheng Long) ၇၀၀၀၀
(ဂ) ကားကြီး (၇.၅/၈)တန်ယာဉ် (10 Wheel Dump Truck, Power Plus, ပုံးကား) ၁၀၅၀၀၀
မှတ်ချက်။

(၁) အမှိုက်သိမ်းယာဉ်(စက်သုံးဆီအပါအဝင်)ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၂) လုပ်သားအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါ။

- စည်ပင်သာယာ သတ်မှတ်အမှိုက်သိမ်းလှည်း(၁)ခေါက်လျှင် ၂၅၀၀ နှုန်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန
  • အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၀
  • အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉- ၄၅၃၈၉၁၇၈၉
  • တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉ - ၄၅၃၈၉၁၈၂၂
  • မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉ - ၄၅၃၈၉၁၈၅၅
ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်များခေါ်ယူလိုပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်များခေါ်ယူလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဌာနခွဲသို့ ဆက်သွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန (ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဌာနခွဲ)
  • ရုံးဖုန်း - ၀၁-၅၄၄၈၄၆
  • လက်ကိုင်ဖုန်း - ၀၉-၄၅၀၀၆၄၂၇၆
သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခများအားမည်သည့်မြို့နယ်အား မည်သည့်နှုန်းထားသတ်မှတ်ကောက်ခံပါသလဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခများအား မြို့နယ်အလိုက် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ကောက်ခံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
  • (က) ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ဗဟန်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တာမွေ၊ ရန်ကင်း၊ ပုဇွန်တောင်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် စသည့်(၁၅)မြို့နယ်တွင် (၁)ရက်လျှင် ၂၀/-နှုန်းဖြင့် တစ်လ ၆၀၀/-အား (၃)လ တစ်ကွာတာ ၁၈၀၀/-ကောက် ခံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
  • (ခ) သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ တောင် ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သာကေတ၊ ဒေါပုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန်၊ လှိုင် မြို့ နယ်စသည့် (၁၀)မြို့နယ်တွင် (၁)ရက်လျှင် ၁၅/-နှုန်းဖြင့် တစ်လ ၄၅၀/- အား (၃)လတစ်ကွာတာ ၁၃၅၀/- ကောက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • (ဂ) ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်စသည့် (၇)မြို့နယ်တွင် (၁)ရက် လျှင် ၁၀/-နှုန်းဖြင့် တစ်လ ၃၀၀/-အား (၃)လတစ်ကွာတာ ၉၀၀/-ကောက် ခံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။