မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အထွေထွေမန်နေဂျာ ၀၉၅၀၂၇၂၄၀
ဧည့်ကြိုဌာနစိတ် ၀၉-၄၂၁၁၁၉၉၃၂၊၀၉-၂၅၀၅၃၂၆၆၈
ဌာနစုမှူး(လုပ်ငန်း) ၀၉-၅၄၀၈၈၃၂