စီမံရေးရာဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ၀၁-၃၈၂၅၆၅၊ ၀၁-၃၇၄၇၂၅
ဒုတိယဌာနမှူး(ညွှန်ကြားရေးမှူး) ခရိုင်/ မြို့နယ် ၀၁-၂၅၁၉၄၆
ဒုတိယဌာနမှူး(ညွှန်ကြားရေးမှူး) စီမံ/ လုပ်ငန်း ၀၁- ၂၅၁၉၈၉၊ ၀၁-၂၅၁၄၃၀
ဒုတိယဌာနမှူး(ညွှန်ကြားရေးမှူး) ဝန်ထမ်း ၀၁-၃၇၈၀၉၄
လက်ထောက်ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး) စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၁-၂၅၂၁၀၄
လက်ထောက်ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး) ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ ၀၁-၃၈၂၅၆၄

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(မင်္ဂလာဒုံခရိုင်)

ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။

၀၉-၉၇၅၃၆၂၃၄၀

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရန်ကုန်-ပဲခူး အဝေးပြေးလမ်းမ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

၀၁-၆၀၀၀၄၉

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။

၀၁-၆၁၁၀၃၄

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(အင်းစိန်ခရိုင်)

ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ မြို့သစ်ဈေးအနီး၊ မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၀၇၄

အင်းစိန်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

၀၁-၆၄၀၂၁၅

လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၅၄)၊ စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၁၃၃

လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၅၄)၊ စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၁၈၄၀၇၂

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်)

အမှတ်(၁၂၆၅)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့်သစ္စာလမ်းထောင့်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၀၇၂

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

လေးဒေါင့်ကန်လမ်း၊ ဇဝနကားဂိတ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၆၁၃၁၈

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

သုမင်္ဂလာလမ်း၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

၀၁-၅၆၄၈၅၅

ရန်ကင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၁၆)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၆၆၃၂၄

တာမွေမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၃၉၀)၊ ဗညားဒလလမ်း နှင့် ကျိုက္ကဆံလမ်းထောင့်၊ တာမွေမြို့နယ်။

၀၁- ၅၄၉၃၅၀

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(ဗိုလ်တထောင်ခရိုင်)

သိမ်ဖြူလမ်း၊ သိမ်ဖြူမီးရထားရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၀၇၃

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၄၆၄)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် (၄၁)လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်ကလေးဈေး(ပထမထပ်)၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။

၀၁-၂၅၆၉၅၀

ဒေါပုံမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ယမုံနာလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။

၀၁-၅၅၇၄၉၀

မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ဦးအောင်မြတ်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။

၀၁-၈၆၁၉၄၆၇

ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

၀၁-၂၉၀၄၉၄

သာကေတမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၄၅၇)၊ မြင်တော်သာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။

၀၁-၅၅၆၈၅၇

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင်)

ပင်လုံလမ်း၊ ၃၇တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၀၇၁

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၉၀၀၆၉

ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပင်လုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၈၄၀၀၆

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ (၁၂၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၈၅၃၉၂

ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပဲခူးမြစ်လမ်း၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။

၀၁- ၅၉၃၄၆၃

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(ကျောက်တံတားခရိုင်)

အမှတ်(၃)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၀၉၂

ကျောက်တံတားမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၈၃)၊ ၃၈လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။

၀၁-၃၇၃၂၈၄

ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၁၉၃)၊ ကုန်စျေးတန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။

၀၁-၃၇၁၂၆၀

လသာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

သံဈေးကွန်ဒို(စတုတ္ထထပ်)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်။

၀၁-၂၅၀၈၅၂

လမ်းမတော်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၁၂၀)၊ ၁၅လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။

၀၁-၂၂၄၇၉၇

ဒဂုံမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။

၀၁-၃၈၄၇၃၁

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(အလုံခရိုင်)

အမှတ်(၂၀၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရွှေဇဗ္ဗူဒိတ်ကွန်ဒို၊ အလုံမြို့နယ်။

၀၉-၄၄၅၀၀၃၃၇၇

အလုံမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ကမ်းနားလမ်း၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်။

၀၁-၂၂၀၈၀၅

ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

၀၁-၂၂၄၅၁၉

စမ်းချောင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၁၂၉) ၁၃၁၊ ဘားဂရာလမ်း၊ ကျွန်းတောတောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၃၄၄၆၅

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(မရမ်းကုန်းခရိုင်)

ပြည်လမ်းနှင့်ပြည်ထောင်စုကျောင်းဝင်းလမ်းထောင့်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

၀၉-၄၄၈၁၀၄၅၅၃

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပြည်လမ်း၊ ၈ မိုင်၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

၀၁-၆၆၁၃၇၃

လှိုင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ ၁၂ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။

၀၁-၅၂၆၀၉၈

မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ခေမာသီလမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

၀၁-၉၆၉၉၃၆၀

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(ကမာရွတ်ခရိုင်)

လှည်းတန်းလမ်းနှင့်လင်းရောင်ခြည်လမ်းထောင့်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

၀၉-၄၂၀၁၄၂၇၅၃

ကမာရွတ်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

လှည်းတန်းလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

၀၁-၅၃၇၄၆၂

ဗဟန်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်(၄၇)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။

၀၁-၅၅၆၈၁၀

ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး(တွံတေးခရိုင်)

အမှတ်(၁၃၃၇)၊ ဒလ-တွံတေးလမ်း၊ ကမာကသွယ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်။

၀၉-၉၇၇၂၇၅၁၂၁

ဒလမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

မြေကွက်အမှတ်(၁၃၃၇)၊ ဒလ-တွံတေးလမ်းနှင့် ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်းထောင့်၊ ကမာကသွယ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်။

၀၁-၂၆၉၁၂၂

ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းနှင့် ဗိုလ်တေဇလမ်းထောင့်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်။

၀၁-၂၆၈၂၂၅

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC