ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လိမိတက်
ရန်ကုန်မြို့

ဘဏ်စတင်တည်ထောင်သောနေ့

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ကို အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော် ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂-၄-၁၉၉၃ ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။


အစုရှယ်ယာရှင်

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မတည်ရင်းနှီးငွေ ထည့်ဝင်ထားသော ဘဏ်ဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ်၏၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • စာရင်းသေအပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • ငွေပေးအမိန့်လွှာနှင့် အာမခံလက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 • ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခြင်း
 • ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ATM ကတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း
 • Bank Guarantee ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • Electronic ချလံ ဖြင့် ဝင်ငွေပေးသွင်ခြင်း၊
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခွန်အခ ပေးသွင်းငွေများအား e-ချလံ ဖြင့်လက်ခံခြင်း

ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ

 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်- ၅.၅၀% ဖြင့် ၃လ တစ်ကြိမ် အတိုးပေးပါသည်။
 • ATM ကတ် (ATM Debit Card) အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် - ၅.၅၀% ဖြင့် ၃လ တစ်ကြိမ် အတိုးပေးပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၃ )လ အပ်နှံငွေ - ၆.၂၅%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၆ )လ အပ်နှံငွေ - ၆.၅၀%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၉ )လ အပ်နှံငွေ - ၆.၇၅%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၁၂ )လ အပ်နှံငွေ - ၇.၀၀%

ချေးယူငွေအပေါ် ကောက်ခံသည့် အတိုးနှုန်း

 • Loan - ၁၀.၀၀%
 • Term Loan - ၁၀.၀၀%
 • O/D - ၉.၀၀%
 • ဝန်ဆောင်ခ - ၁.၀၀%
 • YCDC ဝန်ထမ်းချေးငွေ - ၁၀.၀၀%
 • အာမခံမဲ့ချေးငွေ -၁၄.၅၀%

အခြားဘဏ်များနှင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများ

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်နှင့် အကျိုးတူ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော ဘဏ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • (က) ဧရာဝတီဘဏ်
 • (ခ) ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်
 • (ဂ) မြဝတီဘဏ်
 • (ဃ) ရိုးမဘဏ်
 • (င) ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
 • (စ) ရတနာပုံဘဏ်
 • (ဆ) အာရှရန်ကုန်ဘဏ်

ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကို CBM Net မှတဆင့် အခြားဘဏ်များအားလုံးသို့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။


ATM Debit Card (MPU)

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ATM Debit Card အား လျှောက်ထားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် MPU Logo ထားရှိသော Supermarket (City Mard/ Ocean/ Marketplaces/ စိန်ဂေဟာ/ ဂမုန်းပွင့်/ Capital စသည့်နေရာများ၊ MPU Logo ထားရှိသောနေရာများတွင် ငွေသားသယ်ဆောင်စရာမလိုဘဲ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ATM Debit Card ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။


ချေးငွေလုပ်ငန်း

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်မှ ချေးငွေရယူလိုသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ဘဏ်ချေးငွေများ ထုတ် ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် ချေးငွေရယူလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည်-

 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ SMEs လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် အခြားသောအထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီးသည့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ဂရန်မြေများနှင့် ယင်းမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦများကို ချေးငွေအာမခံအဖြစ် ထားရှိပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ချေးငွေပမာဏ သတ်မှတ်ခြင်းအား၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ အာမခံပေးအပ်မည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦးပေါ်တွင်မူတည်၍ လည်းကောင်း သတ်မှတ်၍ချေးငွေများ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ဘဏ်၏သတ်မှတ်ထားသော ရာပြတ်နှုန်းပေါ်တွင် မူတည်၍ ချေးငွေများ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ချေးငွေပေါ်တွင် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်(၁၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေအမျိုးအစားများ

 • နှစ်ချင်းဆပ်စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) (တစ်နှစ်)
 • ရိုးရိုးချေးငွေ (Loan) (တစ်နှစ်)
 • ၃နှစ် သက်တမ်းရှိ ကာလသတ်မှတ်ချက်ချေးငွေ (Term Loan)

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်တွင် အများပြည်သူသို့ ကောက်ခံနေသည့် ဘဏ်စရိတ်များနှင့် အခြားကောက်ခံသည့် စရိတ်များ

MPU Debit Card Fees and Charges

 • Card ပျောက်ပါက ကတ်ဖိုး ( Card Lost Fees)- ကျပ် ၅,၀၀၀/-
 • Card ပျက်ပါက ကတ်ဖိုး (Card Damage Fees)- ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • Card စာရင်းဖွင့်ပါက ကတ်ဖိုး(Card Open Fees)- ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့၍ အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း(Pin Change Fees )- ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • Card ငွေလက်ကျန် အနည်းဆုံး- ကျပ် ၁,၀၀၀/-
 • Card Transaction Fees (ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် MPU Debit Card အား ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် ATM တွင် သုံးပါက ဝန်ဆောင်ခ Fees ကင်းလွတ်ပြီး အခြား ATM တွင် သုံးပါက ၁.၁.၂၀၁၈ မှစ၍ ငွေကျပ် ၁၀၀/- လျှင် ၅၀ ပြားကောက်ခံပါမည်။

စာရင်းရှင်စာရင်း( Current Account )

 • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်လက်ကျန်ငွေပမာဏ - ငွေကျပ် ၁၀၀/-
 • ချက်စာအုပ်အသစ်ထုတ်ပါကငွေကျပ် - ၃,၀၀၀/-
 • ချက်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးပါကငွေကျပ် - ၅,၀၀၀/-

ငွေစုဘဏ်စာရင်း( Saving Deposit Account )

 • အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ငွေကျပ် ၁,၀၀၀/-

ငွေပေးအမိန့်လွှာ ( Payment Order )

 • ဝန်ဆောင်ခ ငွေကျပ် ၁၀၀/- လလျှင် ၁၀ ပြားနှုန်း
 • အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၁၀၀/- ကောက်ခံသည်။
 • အများဆုံး ငွေကျပ် ၃၀၀၀၀/- ကောက်ခံသည်။
 • ဝန်ဆောင်ခကျပ် ၁၀၀/-လျှင်၁၀ပြားနှုန်း( အနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀/- မှ အများဆုံး ကျပ် ၃၀,၀၀၀/- အထိ ကောက်ခံပါသည်။)

CBM Net အသုံးပြုခ

 • ချက်လက်မှတ်(Cheque) - ကျပ် ၅၀၀/-
 • ငွေပေးမိန့်လွှာ(Payment Order) - ကျပ် ၃၀၀/-
 • ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းခ(Fund Transfer) - ကျပ် ၁,၀၀၀/-

အထွေထွေ

 • ငွေလက်ကျန်အတည်ပြုလွှာ(Balance Confirmation) - ကျပ် ၁,၀၀၀/-
 • ဘဏ်ရှင်းတမ်း(Bank Statement)တစ်ရွက်လျှင် - ကျပ် ၂၀၀/-

Mobile Payment ဖြင့် Online မှ အခွန်ဆောင်ခြင်း

မြေခွန်

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း ခွင့်ပြုထားသည့် မြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင်ပါမစ်များအတွက် မြေငှားရမ်းခ နှင့် မြေခွန်များကို သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံသော အခွန်အဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းခွန်

 • ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူလူထု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး၊ မြို့ပြဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စည်ပင်ရေး၊ မွေးသည်မှ သေသည်အထိ အဆင်ပြေပြေနေထိုင်သွားလာနိုင်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာယာ လှပရေးတို့အတွက်မြေဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံဖြစ်စေ၊ မြေနှင့် အဆောက်အအုံပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ၄င်းတို့၏နှစ်စဉ်တန်ဘိုးအပေါ် သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသောအခွန်အခဖြစ်ပါသည်။

ရေဖိုး၊ ရေခ

 • ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူများ၊ သန့်ရှင်းကြည်လင်သည့် သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိနိုင်ရေးအတွက်ရေ လှောင်ကန်ကြီးများ၊ အဝီစိတွင်းများ၊ အခြားရေအရင်းအမြစ်များမှ သောက်ရေ၊ သုံးရေဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေသုံးစွဲမှုအပေါ် ကောက်ခံသော အခွန်အခဖြစ်ပါသည်။

အမှိုက်သိမ်းဆည်းခ

 • မိမိအိမ်ရှိ မီးဖိုချောင်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ နေ့စဉ်ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် အမှိုက်သိမ်းစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမှိုက်ပုံးများ ချထားပေးခြင်း၊ အမှိုက်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထွက်ရှိအမှိုက်များကို သတ်မှတ်ထားသော အပြီးသတ် အမှိုက်စွန့်ပစ်နေရာသို့ သယ်ယူစွန့်ပစ်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အမှိုက်သိမ်းယာဉ်များ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်လမ်းမကြီးများ၊ လမ်းသွယ်များမှ အမှိုက်များကို လှည်းကျင်း သယ်ယူစွန့်ပစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားခြင်းများ အတွက် ကောက်ခံသော အခွန်အခများဖြစ်ပါသည်။
 • မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးအတွက် အခွန်အခများ ပေးဆောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ရာ ယခုထက်ပိုမို သန့်ရှင်းသာယာလှပသော ပတ်ဝန်း ကျင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် နည်းစနစ်ကျနသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေ ရန်အတွက် နည်းစနစ်ကျနသော အခွန်အခ ပေးဆောင်မှုမျိုးကို အများပြည်သူအားလုံးမှ လိုက်ပါဆောင် ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်အခများကိုကော်မတီရန်ပုံငွေသို့ တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ YCB Payment Gateway ကိုအသုံးပြု၍ AYA Mobile Banking, KBZPay, CB Pay တို့ဖြင့် Mobile Phone မှ တစ်ဆင့်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်ထပ်မံပေးချေရန် မလိုဘဲ အခမဲ့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး၊ ပေးသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
 • အထက်ဖော်ပြပါမြေခွန်၊ ပစ္စည်းခွန်၊ ရေဖိုး၊ ရေခနှင့် အမှိုက်သိမ်းဆည်းခများကို KBZ Pay ၊ CB Pay၊ AYA mbanking တို့မှ တစ်ဆင့်အခွန်အခငွေများပေးသွင်းခြင်းအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
 • သို့ပါ၍ မြို့တော်သူမြို့တော်သားများအနေဖြင့် ယင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရယူ၍ မြို့တော်သာယာလှပဖို့ အခွန်အခများကို ပေးဆောင်ကြပါစို့ဟုနှိုးဆော် တိုက်တွန်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
 • မြို့တော်စည်ပင်သို့ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အခများကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ YCB Payment Gateway ကိုအသုံးပြု၍ အောက်ပါအတိုင်း လူကြီးမင်း၏ Mobile Phone တွင်လုပ်ဆောင်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

KBZPay ဖြင့်အခွန်ဆောင်နည်း

 • ပေးဆောင်ရန် Bill Payment ကိုနှိပ်ပါ။
 • YCDC Bill ကိုရွေးပါ။
 • အခွန်ထမ်းအမှတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • ပေးဆောင်လိုသော Bill ကိုရွေးပါ။
 • မိမိ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • ပေးဆောင်မှု အောင်မြင်ပါသည်။
 • ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ -
  MPT Customers 09 969 963 211
  Not MPT Customer - - 3211

CB Pay ဖြင့် အခွန်ဆောင်နည်း

 • CB Pay Application Login ဝင်ရန် မိမိ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် ဂဏန်း (၆) လုံးကို ရိုက်ထည့်ပြီးဝင်ပါ။
 • Pay Bill ကိုနှိပ်ပါ။
 • Bill Type တွင် YCDC ကိုရွေးချယ်ပါ။
 • Tax Payer ID နေရာတွင် Bill စာရွက်တွင် ပါရှိသော အခွန်ထမ်း အမှတ် (၈) လုံးကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • မိမိပေးဆောင်လိုသော အခွန်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီး အလွယ်တကူပေးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
 • ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ -- 01-231 777 0

AYA mbanking ဖြင့်အခွန်ဆောင်နည်း

 • AYA Mobile Banking တွင် User Name နှင့် Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Login ဝင်ပါ။
 • Main Menu မှ Bill Payment ကိုနှိပ်ပါ။
 • ငွေပေးချေမည့် Account နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • Paying to တွင် YCDC ကို ရွေးချယ်ပါ။
 • Service မှ YCDC Bill Collection ကိုရွေးချယ်ပါ။
 • Bill Account Number ကို ရိုက်ထည့်ပြီးပါက ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏ အလိုအလျောက်ကျလာပါမည်။
 • AYA Mobile Banking ဖြင့် အခွန်အခ ပေးဆောင်ခြင်းအတွက် အခြားဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုပါ။
 • OTP နံပါတ်ကို Request လုပ်ပါ။
 • OTP နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • AYA Mobile Banking ဖြင့် ဘေလ်ပေးဆောင်မှု အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ။
 • ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ- 01- 231 7777

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲတည်နေရာများ

ဘဏ်ရုံးချုပ်

အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁-၂၅၂၀၆၄၊ ၃၈၁၄၁၅၊ ၃၈၂၅၁၉၊ ၂၄၃၆၇၁၊ ၂၄၃၅၇၇၊ ၂၄၃၅၈၈
ဖက်စ်- ၀၁-၂၄၈၂၇၂၊ ၂၄၃၅၉၉

ဗိုလ်တထောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်-၃၉၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ စည်ပင်သာယာ ၁၂-ထပ်ခွဲရုံး(ဒုတိယထပ်)၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း-၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၂၅
ဖက်စ်- ၀၁-၂၉၄၁၄၀

ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၂/င)၊ အင်ကြင်းလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်းထောင့်၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၃၇၇၀
ဖက်စ်- ၀၁-၃၅၈၈၅၆၇

မင်္ဂလာစျေးဘဏ်ခွဲ

စက်ရုံလမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာစျေးသစ်၀င်း၊ မင်္ဂလာမွန်စျေးအနီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁-၈၆၁၉၂၉၀၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၄၀
ဖက်စ်- ၀၁-၂၉၉၂၄၅

အောင်မင်္ဂလာဘဏ်ခွဲငယ်

အမှတ်-ယ/၂၀၊တိုက်အမှတ်HB-3(1)၊ပခုက္ကူလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဂိတ်ဝင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၆၁၈၈၅၈၊ ၀၁-၆၃၆၃၄၉