အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့် တံတား)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

အခွန်အခကောက်ခံနှုန်းထားများစာရင်း

စဉ် အမျိုးအစား ကောက်ခံမှုနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်

ပျက်စီးမှုဒဏ်

လမ်းဘေးစင်္ကြန်၊ လမ်းလယ်ကျွန်း၊ လမ်းလယ်ကွန်ကရိတုံး၊ Road Safety Guard Rail များ၊ Road Signs များ၊ မီးပွိုင့်တိုင်များ၊ Steel Wire Barrier, Bollard Barrier များ၊ အလှဆင်မီးတိုင်များ၊ ယာဉ်ထိန်းနားခိုတဲများ၊ Bus Shelter များ စသည့်လမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီး ပါကမူလကကောက်ခံလျက်ရှိသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး(၅)ဆနှင့် လုပ်သားခအား ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေပိုက်သွယ်တန်း ခြင်း၊ မြေအောက်လျှပ်စစ်ကြိုးများ သွယ်တန်း ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး Fiber Cable များ သွယ်တန်းခြင်းများအတွက် ပျက်စီးမှု လျော်ကြေး များ

စင်္ကြန် ၁ စတုရန်းပေ ၃၄၅၀ ကျပ်

ကတ္တရာကွန်ကရိလမ်း ၁ စတုရန်းပေ ၃၅၀၀ ကျပ်

ကွန်ကရိလမ်း ၁ စတုရန်းပေ ၄၀၀၀ ကျပ်

မြေသားတူးဖော်ခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၅၀၀ ကျပ်

စင်္ကြန်တွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၃၅၀၀ ကျပ်

ကတ္တရာကွန်ကရိလမ်းတွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၄၀၀၀ ကျပ်

ကွန်ကရိလမ်းတွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ ကျပ်

မြေသားတွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၁၅၀၀ ကျပ်

သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တည်ဆောက်ရန် လမ်းမြေအသုံးပြုခ

မဏ္ဍပ်အကြီး-=၇၀၀၀၀ ကျပ်

မဏ္ဍပ်အလတ်=၅၀၀၀၀ ကျပ်

ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ (ဌဝရ)

ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကောက်ခံသည်။

မော်တော်ယာဉ်ကြော်ငြာ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မော်တော်ယာဉ်ကြော်ငြာခွန်များ ကောက်ခံရာတွင် လက်ရှိ ကာလ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကြော်ငြာခွန်နှုန်းထားများအား အောက်ဖော်ပြပါ နှုန်းထားများအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကောက်ခံပါသည်-

စဉ် အမျိုးအစား (၁)လကျသင့်ငွေ (၁)နှစ် ကျသင့်ငွေ
(က) ၂ တန်အောက်ယာဉ်ငယ်များ ၈၀၀၀ ကျပ် ၉၆၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) ၂ တန်မှ ၃ တန်ထိ ၁၂၀၀၀ ကျပ် ၁၄၄၀၀ ကျပ်
(ဂ ) ၃ တန်အထက်ယာဉ်များ ၂၀၀၀၀ ကျပ် ၂၄၀၀၀၀ ကျပ်

ကြော်ငြာခ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ ကြော်ငြာခများအား စီမံရေးရာဌာနမှ ကောက်ခံပြီး

အင်ဂျင်နီယာဌာန ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်သို့ပေးသွင်းသည်။

ယာယီယာဉ်ဖြတ်သန်းခွင့်(၃ တန်အထက်)

(က) ၃၀၀၀ Kg မှ ၉၀၀၀ Kg ထိ ၇၀၀၀ ကျပ် (၁)လ
(ခ ) ၉၀၀၀ Kg အထက် ၇၀၀၀ ကျပ် (၁) ရက်

စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ် တပ်ရိုက်သည့်ဒဏ်

အမှတ်(၂)စည်ပင်တရားရုံးမှ တိုက်ရိုက်လက်ခံပြီး အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း နှင့် တံတား)ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်သို့ ပေးသွင်းသည်။

ယာဉ်ဝင်/ ထွက် မြေအသုံးပြုခ

၁ ပေ ၅၀၀၀ ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံပါသည်။(ယာဉ်ဝင်/ ထွက်ပေါက်များ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် စင်္ကြန်နှင့် အုတ်ရေမြောင်းပျက်စီးမှုများအားလည်း ပျက်စီးမှုလျော်ကြေးကောက်ခံပါသည်။)

၁၀

လမ်းအသုံးပြုခ

ကမ်းနားလမ်း(ကွန်ကရိလမ်းသစ်)တွင် -

(က) ယာဉ်ကြီး ၄၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) ယာဉ်သေး ၁၅၀၀ ကျပ်

၁၁

ဘီးခွန်

မော်တော်ယာဉ်ဘီးခွန်များကိုလည်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-

(က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်း၊
(ခ ) သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီယာဉ်များအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ကောက်ခံလျှက်ရှိသော နှုန်းဖြစ်သည့် တစ်နှစ် လျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ နှုန်း၊
(ဂ ) Tractor Head နောက်တွဲယာဉ်များအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁၀၉၅၀၀ နှုန်း၊
(ဃ) ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၏ Ambulance ယာဉ် အမျိုးအစား အား တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၃၆၅၀၀ နှုန်း၊
(င ) နာရေးကူညီမှုနိဗ္ဗာန်ယာဉ် (HSE) ယာဉ်များအား တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၃၆၅၀၀ နှုန်း၊
(စ ) လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများ၏ KILO WATT မှတဆင့် အင်ဂျင် ပါဝါနှုန်းတွက်ချက်၍တစ်နှစ်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံပါ သည်-
(၁) ၁ Kilo Watt မှ ၅၂.၂၁ Kilo Watt ထိ (၆၀၀ CC အောက်) ၃၆၅၀၀/-
(၂) ၅၂.၂၂ Kilo Watt မှ ၆၇.၈၉ Kilo Watt ထိ (၆၀၀ CC မှ ၁၃၀၀ CC) ၅၄၇၅၀/-
(၃) ၆၇.၉၀ Kilo Watt မှ ၁၀၄.၄၄ Kilo Watt ထိ (၁၃၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC) ၇၃၀၀၀/-
(၄) ၁၀၄.၄၅ Kilo Watt မှ ၂၂၄.၅၅ Kilo Watt ထိ (၂၀၀၁ CC မှ ၄၃၀၀ CC) ၉၁၂၅၀/-
(၅) ၂၂၄.၅၆ Kilo Watt အထက်(၄၃၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁၀၉၅၀၀/-

Back to Top