ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ