ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဦးတည်ချက်များ၊စည်ပင်သာယာ ဆိုင် ရာပညာ‌ပေးနှိုးဆော်ချက်များ၊အမိန့်‌ကြေညာချက်များ၊လိုက်နာရမည့်ပြည်သူ့နီတိများကိုပြည်သူ အများ သိရှိရန် သတင်းမီဒီယာ နည်းလမ်းများဖြင့် အသိပညာ‌ပေးခြင်း၊ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ခြင်း
 • မြို့‌တော်သူ မြို့‌တော်သားတို့၏သာယာ‌ပျော်ရွှင်မှုရှိ‌စေရန်ပန်းဥယျာဉ်၊ပန်းခြံများ အတွင်း အငြိမ့်၊ ဇာတ်သဘင်၊ အက၊ ဂီတများ ဖြင့်ဖျော်‌ဖြေပွဲများကို အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်‌ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း‌ ဆောင်ရွက်‌ပေးခြင်း၊
 • နိုင်ငံ‌တော်မှကျင်းပ‌သော အခမ်းအနားများနှင့် ကော်မတီကတာဝန်ယူ ကျင်းပ‌သော အခမ်းအနား များ၌ အများပြည်သူတို့အတွက် ‌ဖျော်‌ဖြေပွဲများ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ‌ဆောင်ရွက် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ‌ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ တာဝန်ယူ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ကော်မတီလက်‌အောက်ရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များ၊ ဌာနများနှင့် မြို့နယ်စည်ပင် သာယာ‌ရေး ကော်မတီများမှ စည်ပင်သာယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ‌ဆောင်ရွက်‌နေမှုကို အများ ပြည်သူများ သိရှိနားလည်‌စေရန် သတင်းမီဒီယာမှတဆင့် အသိ‌ပေးတင်ပြခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း လုပ်ငန်းများကို စီမံ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မြို့‌တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးများ အ‌ကောင်အထည်‌ဖော် ဆောင်ရွက်‌နေမှုများ ကို သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်‌ရေး စီစဉ် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယို၊မှတ်တမ်းများရိုက်ကူးရယူ၍‌ခေတ်မီနည်းစနစ်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
 • ကော်မတီလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များ၊ ဌာနများ၏ ပုံနှိပ်ခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ‌ကော်မတီပိုင် ပုံနှိပ်စက်များ တည်‌ထောင်ခြင်း၊ ထပ်မံ တိုးချဲ့ခြင်း များကို စီမံ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာ‌ရေးလုပ်ငန်း‌ ဆောင်ရွက်‌နေမှုများ၊ လုံခြုံ‌ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ပြည်သူများအချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်‌စေရန် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ တည်‌ထောင်၍ နှိုး‌ဆော်ခြင်း၊ ‌ဖျော်‌ဖြေတင်ဆက်ခြင်း၊ သတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာ‌ရေး လုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ကိုစုစည်းပြုစု၍ ခေတ်မီသတင်းအချက်နည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များ၊ ဌာနများနှင့် မြို့နယ် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီများ အဆင့်ထိ သတင်းကွန်ရက်စနစ်ချိတ်ဆက်နိုင်‌အောင် စီမံ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း၊ ရုပ်သံဝန်‌ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ‌ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်‌စေ၊ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်‌စေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း ကုမ္ပဏီများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ခြင်းများကို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း၊ ရုပ်သံဝန်‌ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်း‌အေဂျင်စီများနှင့် သတင်း အချက် အလက်များ ဖလှယ်ခြင်း၊ ရယူခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက အခ‌ကြေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်း ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သတင်းမီဒီယာထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ဖြန့်ချိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်တွင်းပြည်ပနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရယူ‌ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်‌ရေး ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို အကူအညီရယူခြင်း၊ အ‌ထောက်အပံ့ရယူခြင်း၊

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC