ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

  ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • မြို့တော်အတွင်းရှိ စည်ပင်သာယာပိုင်ပန်းခြံ၊ ပန်းဥယျာဉ်များနှင့် ကလေးအားကစား ကွင်းများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းမွမ်းမံပြုပြင်ပေးခြင်း၊ အသစ်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
 • စည်ပင်သာယာပိုင်ပန်းခြံ ပန်းဥယျာဉ်အသီးသီးတွင် ရှုချင်စဖွယ်ပန်းအလှများ၊ ရာသီပန်း များစိုက်ပျိုးပေးခြင်း၊ ကလေးအားကစားကွင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ကစားစရာပစ္စည်း များ တီထွင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့်သစ်ပင်အိုများနှင့် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကို ခုတ်လှဲဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် နေရာများကို ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးပေးခြင်း။
 • လမ်းဆုံအဝိုင်းကြီးများ၊ တြိဂံကျွန်းများနှင့်လမ်းလယ်ကျွန်းတို့တွင် စိမ်းလန်းစိုပြည်သော သစ်ပင်များ၊ မြက်ပင်များ၊ ပန်းအလှပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ရာသီအလိုက်သစ်ပင်ပန်းပင်များနှင့် ရာသီပန်းများကို ပျိုးထောင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် မျိုးပွားပေးခြင်း။
 • မြို့တော်အတွင်း ရှုခင်းသာနေရာများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စိမ်းလန်းစိုပြေသောမြက်ခင်းများ၊ လမ်းအလယ်ပန်းခုံများ၊ပန်းအလှများနှင့်ရာသီပန်းများ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ပန်းခြံများအတွင်းလိုအပ်သော အဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ပေးခြင်း။
 • မိမိဌာနအတွက် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်း၊ မှာယူဖြည့်တင်း၍ ပန်းခြံအသီးသီးသို့ စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
 • စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဆိုင်ရာ ယာဉ်ယန္တရားများဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် စက်သုံးဆီတို့အား စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
 • မြို့တော်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေလွတ်နေရာများ၌အရိပ်ရပင်များ၊ သစ်တောပင်များ တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ပန်းခြံဥယျာဉ်ကြီးများမှ ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဌာနရှိအရာထမ်း၊အမှုထမ်းများကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကို အဆင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အရိပ်ရပင် ပန်းပင်များ ပျိုးထောင်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မလိုလားအပ်သောအပင်များ၊ အမြင်မတင့်တယ်သော အပင်များအားခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC