ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန

စျေးများဌာန ပင်မစာမျက်နှာ

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော စျေးများတွင် ဆိုင်ခန်းများ အငှားချထားခြင်း၊ စျေးစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်ဆိုင်များအား ပြန်လည် သိမ်းယူခြင်းနှင့် ဆိုင်ခန်းအား တရား၀င်လွှဲပြောင်းထားသူများအား ရောင်းချသတ်မှတ် ခွင့်ပြုခြင်း။
 • သတ်မှတ်ထားသော စျေးစည်းကမ်းများကို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ များအား အရေးယူခြင်း။
 • စျေးအသီးသီးအတွက် စျေးခွန်ပြေစာများနှင့် စျေးကောက်လက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးခြင်း၊ စျေးခွန်စျေးကောက်များ ပြည့်ဝစွာကောက်ခံရရှိရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးလုံခြုံရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျ ​ကောင်းမွန်စေရန် စီမံကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးများကို စီမံအုပ်ချုပ်သည့် စျေးတာ၀န်ခံအဆင့်ဆင့်နှင့် စျေးသန့်ရှင်း​ရေး၊ လုံခြုံရေး၀န်ထမ်း များအားဌာနအကြီးအကဲထံ တင်ပြခန့်ထားခြင်း၊ ၄င်းတို့၏ တာ၀န်များကို ခွဲ​​​ဝေသတ်မှတ်ခြင်း။
 • စျေးရုံအဆောက်အအုံများရှိ ဆိုင်နေရာပုံစံများ၊ စျေးဆိုင်စာရင်းများနှင့် စျေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးအသီးသီးရှိ စျေးရုံများ၊ စျေးဆိုင်ခန်းများ၊ စျေးတာဝန်ခံရုံးများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စျေးအတွင်းရေပေးရေးစနစ်၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့်အခပေးအိမ်သာများပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကိုဌာနအကြီးအကဲ၏ သီးခြားခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးဆိုင်ခုံများ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း။
 • ကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မိမိဌာန၏ ရ/သုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
 • မိမိဌာနလက်အောက်ရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပျံကျစျေးသည်များအတွက် စျေးကွက်များ ဖော်ထုတ်နေရာချထားပေးခြင်း။

Back to Top