ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများစာရင်း