အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)

ခွင့်ပြုချက်မဲ့ အဆောက်အဦများအား တရားစွဲဆိုသည့် အခါ အထပ်နိမ့်နှင့်အထပ်မြင့် တူညီမှုရှိပါသလား။
တူညီပါသည်။ ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည်သည့် အဆောက်အဦမှ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ဆောက် လုပ်ခြင်းမပြုရပါ။ ပြုလုပ်ပါက တရားစွဲအရေးယူပါသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုဂရန်တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အရပ်စာချုပ်ဖြင့်ခွင့်ပြု မိန့်လျှောက်ထားလာပါက ခွင့်ပြုပါသလား။
အရပ်စာချုပ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားပါကမြေရာဇဝင်ကို စိစစ်ပါသည်။ မြေရာဇဝင် စိစစ်ချက် အရနိုင်ငံသားအမည်ပေါက်မြေဖြစ်ပါက (၃)ထပ်ထိ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါသည်။
ခွင့်ပြုချက်မဲ့အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှသာ ဘာကြောင့်တရားစွဲပါသလဲ၊ မဆောက်လုပ်မီဘာကြောင့် တရားမစွဲပါသလဲ။
ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေ့ရှိပါက Foundation အဆင့်တွင်ပင် တားမြစ်ပါသည်။ လိုက်နာခြင်းမရှိပါ ကတရားစွဲဆိုမှုကို စတင်ပြုလုပ်ပါသည်။
အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်သည့်အခါ ကားပါကင်ကို ဘယ်လိုအထပ်မြင့်တွေမှာ ခွင့်ပြုပါသလဲ၊ ကားပါကင် ထည့်သွင်းမှုကို ဘယ်အချိန်က စတင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါသလဲ။
မြေကွက်အကျယ် (၅၀' x ၅၀') သို့မဟုတ် ၂၅၀၀ စတုရန်းပေနှင့် အထက် ကျယ်သော မြေကွက်များတွင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ပါက ကားပါကင် ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ (၁၃.၈.၂၀၁၂) ရက် နေ့မှစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်သည့်အခါ ခွင့်မပြုသည့်နေရာတွေက မည်သည့်နေရာများဖြစ်ပါသ လဲ။
ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်များဖြစ်သည့် ရွှေတောင်ကြား၊ အင်းယားမြိုင်၊ သံလွင်လမ်း၊ အင်းယားလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဟောင်း အစရှိသည့် အလားတူနေရာများဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားအမည်ပေါက်နှင့် အဆောက်အဦ ဆောက်မည်ဆိုပါက ခွင့်ပြုမိန့်မည်သို့လျှောက်ရမည်နည်း။
လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဆိုပြုပုံစံ(၃)စုံ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊ သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာများနှင့် အတူ လျှောက်ထားရပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြရ ပါသည်။
ခြံစည်ရိုးနယ်နိမိတ်တိုင်းတာ မည်ဆိုပါက အရပ်စာချုပ် နှင့် တင်ပြလျှင် ခွင့်ပြုနိုင်ပါသလား။
အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ခြံစည်းရိုးနယ်နိမိတ်တိုင်းတာ၍ မရပါ။
အဆောက်အဦခိုင်ခံ့မှု စစ်ဆေးရေးအား မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားပါသလဲ။
အဆောက်အဦခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုင်စင်ရ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာမှ တွက်ချက်တင်ပြလာသည့် Structure Calculation ကိုဌာနမှ စိစစ်ပေး ပါသည်။ ခိုင်ခံ့မှုရှိပါက ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ခွင့်ပြု ပေးပြီးပါက မြေပြင်တွင်လည်း တွက်ချက် တင်ပြ ထားသည့်အတိုင်း ဆောက်လုပ်စေရန်အတွက် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ပေးပါသည်။