တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ ထိန်းကျောင်း ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စီးနင်းခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း၊ရောဂါကာကွယ် ဆေးထိုးခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့်ရှိသော မြို့နယ်များတွင်  မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ သတ်မှတ် စည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပါက လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက  တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း။
 • တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးရုံများ ဆောက်လုပ်၍ စည်းကမ်းမဲ့ သွားလာနေသော တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင် ရွက်ခြင်း၊
 • ကျွဲ၊နွားပွဲစျေးများတည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အလှမွေးငါးနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ အရှင်ရောင်းချ မှုကို စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • ကော်မတီပိုင် အသားထုတ်လုပ်ရုံများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအသားထုတ် လုပ်ရုံများတည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အသားပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ မြို့နယ်တွင်းအ သားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ၄င်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းများသတ် မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
 • အသားထုတ်လုပ်ရုံများတွင် အသားထုတ်လုပ်မည့် တိရစ္ဆာန်များအား ကျန်းမာမှု ရှိ/မရှိအရှင်စစ်ဆေးခြင်း(Ante-mortem-Inspection)၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ နှင့်အညီ တိရစ္ဆာန်အရှင်များကို သိုလှောင်၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အသားထုတ်လုပ်ပြီးတိရစ္ဆာန်များအား ကူးစက်ရောဂါ ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးခြင်း (Post-mortem Inspection)၊ ထုတ်လုပ်ပြီး အသားနှင့် ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောဂါကင်းရှင်းမှုရှိ၊မရှိ အများပြည်သူစားသုံးရန် သင့်၊မသင့် စစ်ဆေးခြင်း၊(Meat Inspection)
 • ကော်မတီပိုင်ကြက်ဘဲစျေးများ၌ ကြက်ဘဲအရှင်ရောင်းချခြင်းကို စည်းကမ်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိပါက ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကြက်ဘဲအသားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်၍ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အသားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ အသားထုတ်လုပ်သောနေရာများနှင့် တိရစ္ဆာန်သတ်ဖြတ်သော နေရာများအား ရှာဖွေဖော် ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ ပြင်ပမှ အသားတင်သွင်းမှုကို စည်းကမ်းသတ်မှတ် ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊
 • ကော်မတီပိုင် စျေးများနှင့် အခြားနေရာများတွင် သားငါးရောင်းချမှုကို စည်းကမ်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အများပြည်သူစားသုံးရန် မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန် များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျန်းမာရေး၊ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်မှ လူသို့ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် ပတ်၀န်းကျင်သန့်ရှင်း သာယာလှပရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ခွေးလေခွေးလွင့်၊ မြေကြွက်နှင့် ကျီးကန်း များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း၊
 • ရောဂါစွဲကပ်နေသည့် မည်သည့်တိရစ္ဆာန်ကိုမဆို သင့်လျော်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်း၊
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းများတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အများပြည်သူစားသုံးရန်မှအပ ဘာသာရေးနှင့်အခြား ကိစ္စရပ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပေးသည့် ကျွဲ၊နွား တိရစ္ဆာန်များသတ်ခွင့်အမိန့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်  ကြပ်မတ်ခြင်း၊

Back to Top