ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ကော်မတီလက်အောက်ရှိဌာနများက ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများက ပြုစုထားသည့် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတွင် ပါရှိသော လုပ်သားအင်အား၊ ပစ္စည်း၊ စက်ယန္တရားလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာ အစရှိသည်တို့သည် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စိစစ်တင်ပြခြင်း။
  • ဌာနအသီးသီးက တင်ပြလာသော အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပုံစံများအား သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်တင်ပြခြင်း။
  • ကော်မတီလက်အောက်ရှိ ဌာနများကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီနှင့်ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း၍သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် နှင့် စံချိန် စံညွှန်းများ ကိုက်ညီစေရန် သုတေသနနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဓါတ်ခွဲခန်း ထားရှိပြီး စစ်ဆေးခြင်း။
  • လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသုံးပြုမည့် ဘိလပ်မြေ၊ ကွန်ကရိ၊ ကတ္တရာ၊ သံချောင်း၊ ကျောက်၊ သဲ၊မြေ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိနှင့် စံချိန် စံညွှန်းများ ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။
  • ကော်မတီက နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုထားသော အဆောက်အအုံ၊ လမ်းတံတား၊ ​ရေမြောင်း၊ စက်ရုံနှင့် အလုပ်ရုံမှတ်တမ်းများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။
  • စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ်အတွင်း အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းတံတားများ၊ စင်္ကြံများ၊ ရေမြောင်းများ၊ ပန်းဥယာဉ်များ သစ်လွင်လှပစေရေး၊ စိမ်းလန်းစိုပြေစေရေးနှင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ် ​စေရေး တို့အတွက် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
  • ဓါတ်ခွဲစမ်းသတ်ချက်များနှင့် သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနနှင့် ကော်မတီသို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း။

Back to Top