အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကယားပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ရွှေကိန္ဒရီ ဏ/E-၁၃ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ) ၀၉-၇၃၂၄၉၂၈၂၊ ၀၉၄၅၀၅၃၉၃၂၇ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ရွှေကယား ဏ/E-၁၂၊ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း ဘူတာကြီးရှေ့ အလုံဂိတ်(ဂိတ်ခွဲ) ၀၉-၈၆၁၁၁၂၁။ ၀၉၂၆၀၄၀၉၅၀၇ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ရွှေရာဇာ ဏ/E-၉ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၆၃၇၀၃၈၊ ၀၉၄၉၄၀၂၈၃၃၊ ၀၉၄၉၄၀၂၈၂၂ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၂:၀၀
သိန်းသန်းကု​ဋေ ဏ/D-၇ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၅၂၅၂၂၊ ၀၉၄၂၅၃၂၈၃၇၇ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
စွမ်း Group ဏ/C-၁၄၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၈၉၃၂၂၄၃၃၊ ၀၉၉၇၉၅၁၇၉၆၉၊ ၀၉၂၆၂၆၆၅၁၃၃ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
မျိုးဆက်သစ် ဏ/C-၁၆၊ ၁၈ ပုဂံလမ်း၊ မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ) ၀၉၄၂၈၂၀၇၀၄၂၊ ၀၉၅၀၁၇၁၂၉၊ ၀၉၈၆၁၈၂၀၁ ၁၃၃၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၃၀
ယာဉ်လိုင်း-၆