မြို့တော်ဝန်ဆု ပြည်သူ့နီတိ ရေးဖြေပြိုင်ပွဲ (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း)အဆင့် ပြည်သူ့နီတိ အသိပညာပေးစာမေးပွဲ အထောက်အကူပြုအဖြစ် ဖတ်မှတ်ရန် စာအုပ်များ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ဝန်ဆု ပြည်သူ့နီတိ ရေးဖြေပြိုင်ပွဲ (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း)အဆင့် ပြည်သူ့နီတိ အသိပညာပေးစာမေးပွဲ အထောက်အကူပြုအဖြစ် ဖတ်မှတ်ရန် ကဗျာ၊ ပုံပြင်နှင့် ၀တ္ထုစာစု များအား ရယူနိုင်ပါသည်။