မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု စာရင်း(၂၀၁၈ခုနှစ်)

ပြင်ဆင်ရက်

ပွဲရက်

ဖျက်သိမ်း

မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန၏ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ (MCC) အား အောက်ပါနှုန်းထားများဖြင့် ခန်းမငှားရမ်းခွင့်ပြုပါသည်-
(က) ညစာစားပွဲနှင့် ညပိုင်းငှားရမ်းခြင်းအတွင်း/အပြင်(တစ်ရက်) ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀
(ခ) တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ အတွင်း/အပြင်(နေ့ပိုင်း/ညပိုင်း)(တစ်ရက်) ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀
(ဂ) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အတွင်း/အပြင်(တစ်ရက်) ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀
(ဃ) စျေးဆိုင်ခန်းတစ်ခန်း အတွင်း/အပြင် ငှားရမ်းခြင်း(တစ်ရက်) ကျပ် ၅၀၀၀၀
(င) ခန်းမအတွင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲကြော်ငြာခြင်း (ခန်းမတစ်ဝက်) ကျပ် ၁၀၀၀၀၀
(စ) ခန်းမအတွင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲကြော်ငြာခြင်း (ခန်းမအပြည့်) ကျပ် ၂၀၀၀၀၀
(ဆ) ကုန်စည်ပြပွဲ အတွင်း/အပြင်(နေ့ပိုင်း/ညပိုင်း)တစ်ရက် ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀
MCC ခန်းမငှားရမ်းခြင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရန်- ဖုန်း-၀၉၂၅၁၂၃၆၂၁၆

အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (MCC) ခန်းမ ငှားရမ်းခနှုန်းထားများအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁) ရက်နေ့မှစ၍အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်-
(က) ပြပွဲ/ ပြိုင်ပွဲ/ ဧည့်ခံပွဲ/ ညစာစားပွဲ/ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပခြင်း(တစ်ရက်)(နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ည ၂၃:၀၀ နာရီ အထိ)(သုံးစွဲမီတာခအားပွဲငှားရမ်းကျင်းပသူမှကျခံရပါမည်။) ကျပ် ၄၀၀၀၀၀ဝိ/-
(ခ) ပြပွဲ/ ပြိုင်ပွဲ/ ဧည့်ခံပွဲ/ ညစာစားပွဲ/ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ဖြုတ်သိမ်းခြင်း(တစ်ရက်)(နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ည ၂၃:၀၀ နာရီအထိ) (သုံးစွဲမီတာခအား ပွဲငှားရမ်း ကျင်းပသူမှ ကျခံရပါမည်။) ကျပ် ၂၀၀၀၀၀ဝိ/-
(ဂ) MCC ခန်းမအတွင်းရှိ အခန်း(၄)ခန်းအနက် အခန်း (၁)ခန်း အသုံးပြုခြင်း (သုံးနာရီ) (သုံးစွဲ မီတာခအား ပွဲငှားရမ်းကျင်းပသူမှ ကျခံရပါမည်။) ကျပ် ၂၀၀၀၀ဝိ/-
(ဃ) ခန်းမအတွင်းရှိ LEDဘုတ်(၂)ဘုတ် အသုံးပြုခြင်း(တစ်နာရီ)(သုံးစွဲ မီတာခအား ပွဲငှားရမ်းကျင်းပသူမှ ကျခံရပါမည်။) ကျပ် ၇၀၀၀ဝိ/-