အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​(ကချင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C ၁၆၊၁၈ ပုဂံလမ်း မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၄၂၈၂၀၇၀၄၂၊

၀၉၅၀၁၇၁၂၉၊

၀၉၈၆၁၁၈၂၀၁

၃၈၀၀၀

၄၈၀၀၀ (အထူး)

မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀  
၂။ High Class (High Class Special) ည/၁၉၊၂၀၊၂၁ ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉၄၂၀၂၂၅၇၇၇၊

၀၉၇၉၃၂၁၁၁၇၀၊

၀၉၃၀၁၅၅၂၈၅

၄၈၀၀၀

၃၈၀၀၀

၃၃၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

 

ဗန်းမော်

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

 

 

၁၂:၃၀

၃။ မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀ (ပ)ကွင်း

ဝ၁၇၀၄၆၈၅၊ ဝ၁၆၃၇၆၄၃၊ ဝ၁၆၃၇၆၄၄၊ ဝ၉၅၁၆၁၈၈၁၊ ဝ၉၃၁၀၉၂၅၄၈၊ ဝ၉၇၃၂၀၈၀၁၈

၃၈၃၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀

 

၄။ ရွှေမြစ်ဆုံ ယ/၂၄ (ယ)ကွင်း ၀၉၇၈၁၉၄၄၉၁၁၊ ၀၉၇၈၁၉၄၄၉၂၁၊ ၀၉၂၆၄၈၂၃၇၄

၃၈၀၀၀

မော်လူး

နန့်စီအောင်

မော်ဟန်

မိုးညှင်း

ဟိုပင်

မိုးကောင်း

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀  
ယာဉ်လိုင်း - ၄