၂၂.၇.၂၀၁၈(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ People Choice
၈:၀၀ Favorite Video For All
၈:၃၀ Online Request Song
၉:၀၀ စကားလုံးများရဲ့သံစဉ်
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Solo Art
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Once Upon A Time
၁၀:၃၀ Single Star
၁၁:၀၀ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ
၁၁:၃၀ Yangon Top 20
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၅ ပျော်ရွှင်စရာဗဟုသုတရှာကြရအောင်
၁၂:၂၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Hello FM
၁၄:၀၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၄:၃၀ စုံစီနဖာ
၁၅:၀၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၅:၃၀ Music Box
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ ရင်ခုန်သံ FM
၁၆:၃၀ City Football
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ ဒိုဇက်
၁၇:၃၀ Our Idol
၁၈:၀၀ လည်လည်စားမယ်
၁၈:၃၀ Online Request Song
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ Career Knowledge
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၁၅ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ Rock Night Party
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်းများ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ Emotional Melody
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၁.၇.၂၀၁၈(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ People Choice
၈:၀၀ The Best Tile Song
၈:၃၀ ဖန်သားပြင်
၉:၀၀ City Chief
၉:၃၀ စကားလုံးများရဲ့သံစဉ်
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်း မြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြမယ်
၁၀:၃၀ Hits Song
၁၁:၀၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၁:၃၀ Healthy Living
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ ပျော်ရွှင်စရာဗဟုသုတရှာကြရအောင်
၁၂:၂၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ အင်တာနက်မှာအဖြေရှာ
၁၃:၃၀ Enjoy Travelling
၁၄:၀၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၄:၃၀ သုတရသ
၁၅:၀၀ Weekly Choice
၁၅:၃၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာပတ်မယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Songs for Idols
၁၆:၃၀ City Football
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ Music Tour
၁၇:၃၀ 89.Quiz
၁၈:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ Radio Request
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၁၅ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ VOA Idiom
၂၀:၃၀ Rock Night Party
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ Myanmar Oldies
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၀.၇.၂၀၁၈(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ သတင်းတွေနဲ့သီချင်းရေစီး
၈:၀၀ City Lady
၈:၃၀ Music Box
၉:၀၀ What Up Yangon
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ ပျံသန်းလာမည့်တေးသံများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ
၁၀:၃၀ Feeling 89
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ ဒိုဇက်
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Copy & Copy
၁၄:၀၀ Healthy Kitty
၁၄:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၅:၀၀ Popular Secret
၁၅:၃၀ City Movie
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ City Job
၁၆:၃၀ Hello FM
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ Solo Art
၁၇:၃၀ Popular's Choice
၁၈:၀၀ 6 to 7(Live)
၁၈:၃၀ 6 to 7(Live)
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၂၀:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၃၀ VOA English Idiom
၂၀:၃၀ သီချင်းမိတ်ဆက်တေးသီငှက်
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၂၀ Solo Art
၂၁:၃၀ Tonight Choice
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ Changes Melody
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၉.၇.၂၀၁၈(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ ရောင်စုံသီချင်း
၈:၀၀ The Best title Song
၈:၃၀ Online Request Song
၉:၀၀ ဖန်သားပြင်
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ World of song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ City Action
၁၀:၃၀ ရင်ထဲက Radio သီချင်းများ
၁၁:၀၀ For Youth
၁၁:၃၀ Weekly Choice
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ အင်တာနက်မှာအဖြေရှာ
၁၃:၃၀ သုတရသ
၁၄:၀၀ သိလိုသမျှမေးဘဝအရေး
၁၄:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၅:၀၀ Breaking News
၁၅:၀၀ Once Upon a time
၁၅:၃၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Healthy Living
၁၆:၃၀ သူ့ဘဝသူ့သီချင်း
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ Sound of the year
၁၇:၃၀ City Chief
၁၈:၀၀ Music Evening
၁၈:၃၀ Online Request
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၄၀ For Youth
၂၀:၁၅ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ VOA
၂၀:၃၀ Health Talk
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၃၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ Emotional Melody
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၈.၇.၂၀၁၈(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ ရောင်စုံသီချင်း
၈:၀၀ Emotional Melody
၈:၃၀ ရင်ခုန်သံ FM
၉:၀၀ City Mobile
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Flying Song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြမယ်
၁၀:၃၀ Feeling 89
၁၁:၀၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာပတ်မယ်
၁၁:၃၀ Lollipop
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Favouriate Videos for all
၁၄:၀၀ Healthy Kitty
၁၄:၃၀ Cover Song
၁၅:၀၀ စုံစီနဖာ
၁၅:၃၀ ကြုံရဆုံရလူ့ဘဝ
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၆:၃၀ Stories behind the Songs
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Music Tour
၁၇:၃၀ Our Idol
၁၈:၀၀ စုံစီနဖာ
၁၈:၃၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ Radio Request
၂၀:၁၅ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ VOA English Idiom
၂၀:၃၀ ဒီတပတ်လက်ဆောင်
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၂၀ Solo Art
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ ဒီတစ်ပတ်လက်ဆောင်
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၇.၇.၂၀၁၈(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ သတင်းတွေနဲ့သီချင်းရေစီး
၈:၀၀ City Lady
၈:၃၀ Single Star
၉:၀၀ Hit Song
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Top 20
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၀:၃၀ လည်လည်စားမယ်
၁၁:၀၀ City Movie
၁၁:၃၀ သူ့ဘဝသူ့သီချင်းများ
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Copy Copy
၁၄:၀၀ သီချင်းမိတ်ဆက်တေးသီငှက်
၁၄:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၅:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်း
၁၅:၃၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ What' up Yangon
၁၆:၃၀ 89. Quiz
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ Song of the year
၁၇:၃၀ Guitar Time
၁၈:၀၀ Enjoy Travelling
၁၈:၃၀ Carrer Knowledge
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ Healthy Talk
၂၀:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ Pick of the Day
၂၀:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၁၅ Radio Request
၂၀:၃၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၂၀ VOA သက်တန့်ရောင်သံစဥ်
၂၁:၃၀ ​တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ VOA Science & Technology
၂၃:၀၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်း
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၆.၇.၂၀၁၈(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၈:၀၀ Emotional Melody
၈:၃၀ Songs for Idols
၉:၀၀ Popular Secret
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Story in the Song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ City Action
၁၀:၃၀ City Mobile
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ City Job
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Cover Song
၁၄:၀၀ သိလိုသမျှမေးဘဝအရေး
၁၄:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၅:၀၀ Lollipop
၁၅:၃၀ ကြုံရဆုံရလူ့ဘဝ
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Popular Choice
၁၆:၃၀ Music Evening
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ တွေးတွေးပြီးရီ
၁၇:၃၀ World of song
၁၈:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၃၀ Pick of the Day
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ Tonight Choice
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ အချစ်ငှက်
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း