၂၇.၅.၂၀၁၈(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ People Choice
၈:၀၀ Favorite Video For All
၈:၃၀ Online Request Song
၉:၀၀ စကားလုံးများရဲ့သံစဉ်
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Solo Art
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Once Upon A Time
၁၀:၃၀ Single Star
၁၁:၀၀ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ
၁၁:၃၀ Yangon Top 20
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၅ ပျော်ရွှင်စရာဗဟုသုတရှာကြရအောင်
၁၂:၂၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Hello FM
၁၄:၀၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၄:၃၀ စုံစီနဖာ
၁၅:၀၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၅:၃၀ Music Box
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ ရင်ခုန်သံ FM
၁၆:၃၀ City Football
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ ဒိုဇက်
၁၇:၃၀ Our Idol
၁၈:၀၀ လည်လည်စားမယ်
၁၈:၃၀ Online Request Song
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ Career Knowledge
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၁၅ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ Rock Night Party
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်းများ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ Emotional Melody
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၆.၅.၂၀၁၈(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ People Choice
၈:၀၀ The Best Tile Song
၈:၃၀ ဖန်သားပြင်
၉:၀၀ City Chef
၉:၃၀ စကားလုံးများရဲ့သံစဉ်
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်း မြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြမယ်
၁၀:၃၀ Hits Song
၁၁:၀၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၁:၃၀ Healthy Living
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ ပျော်ရွှင်စရာဗဟုသုတရှာကြရအောင်
၁၂:၂၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Weekly Choice
၁၃:၀၀ အင်တာနက်မှာအဖြေရှာ
၁၃:၃၀ Enjoy Travelling
၁၄:၀၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၄:၃၀ သုတရသ
၁၅:၀၀ Weekly Choice
၁၅:၃၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာပတ်မယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Songs for Idols
၁၆:၃၀ City Football
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ Music Tour
၁၇:၃၀ 89.Quiz
၁၈:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၉:၃၀ Radio Request
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၅ နေရာလေးတစ်ခု
၂၀:၃၀ VOA Idiom
၂၀:၃၀ Rock Night Party
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ Myanmar Oldies
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၅.၅.၂၀၁၈(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ သတင်းတွေနဲ့သီချင်းရေစီး
၈:၀၀ City Lady
၈:၃၀ Music Box
၉:၀၀ What Up Yangon
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ ပျံသန်းလာမည့်တေးသံများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ
၁၀:၃၀ Feeling 89
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ ဒိုဇက်
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ City Play List
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Play List
၁၃:၃၀ Copy & Copy
၁၄:၀၀ Healthy Kitty
၁၄:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၅:၀၀ Popular Secret
၁၅:၃၀ City Movie
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ City Job
၁၆:၃၀ Hello FM
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ Solo Art
၁၇:၃၀ Popular's Choice
၁၈:၀၀ 6 to 7(Live)
၁၈:၃၀ 6 to 7(Live)
၁၉:၀၀ Happy Birthday
၁၉:၁၅ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၂၀:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၃၀ VOA English Idiom
၂၀:၃၀ သီချင်းမိတ်ဆက်တေးသီငှက်
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၂၀ Solo Art
၂၁:၃၀ Tonight Choice
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ Changes Melody
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၄.၅.၂၀၁၈(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Table Talk
လည်လည်စားမယ်
၈:၃၀ Online Request Song
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Weekly Choice
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ ငယ်သူတို့တေးများ
၁၀:၃၀ K Tune
၁၁:၀၀ Radio Request
၁၁:၃၀ City Action
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Enjoy Travelling
၁၃:၃၀ City Mobile
၁၄:၀၀ Hello FM
၁၄:၃၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၅:၀၀ Breaking News
၁၅:၀၀ Changes Melody
၁၅:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Guitar Time
၁၆:၃၀ Sound of the year
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Online Request Song
၁၈:၀၀ Favorite Video
၁၈:၃၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၉:၀၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၅ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ Radio Request
၂၀:၄၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ Emotional Melody
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၃.၅.၂၀၁၈(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ City Chef
၈:၃၀ Emotional Melody
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Flying Song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ Hip Hop
၁၀:၃၀ City Lady
၁၁:၀၀ For Youth
၁၁:၃၀ ရင်ခုန်သံ FM
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ ဖန်သားပြင်သီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Health Guide
၁၃:၃၀ New Age
၁၄:၀၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၄:၃၀ Once Upon A Time
၁၅:၀၀ Breaking News
၁၅:၀၀ City Taxi
၁၅:၃၀ Healthy Kitty
၁၆:၀၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၆:၃၀ Stories behind the Songs
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ ထပ်တူနားဆင်သီချင်းသံစဉ်
၁၈:၀၀ စုံစီနဖာ
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၀၀ For Youth
၁၉:၃၀ Picks of the day
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၂၀:၃၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၂၀ Solo Art
၂၁:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၂၅ ဒီတစ်ပတ်လက်ဆောင်
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၂.၅.၂၀၁၈(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ သတင်းတွေနဲ့သီချင်းရေစီး
၈:၀၀ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြမယ်
၈:၃၀ Hits Song
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ တစ်ပတ်အတွင်း ရေပန်းအစားဆုံးတေးသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ သူ့ဘဝသူ့အနုပညာ
၁၀:၃၀ သီချင်းများနှင့်ငြင်းခုံခြင်း
၁၁:၀၀ Radio Request
၁၁:၃၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၂၀ အချစ်ငှက်
၁၂:၃၀ Health Talk
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Mobile
၁၃:၃၀ Sound of the Year
၁၄:၀၀ City Job
၁၄:၃၀ သုတရသ
၁၅:၀၀ Copy & Copy
၁၅:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ What' up New
၁၆:၃၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာပတ်မယ်
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Guitar Time
၁၈:၀၀ Enjoy Travelling
၁၈:၃၀ Solo Art
၁၉:၁၅ တွေးမြင်မျှတ ပုံရိပ်လှ
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၁၅ Radio Request
၂၀:၃၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၁၅ VOA သက်တန့်ရောင်စဉ်
၂၁:၃၀ ​တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ VOA Science & Technology
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်း
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၁.၅.၂၀၁၈(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ လည်လည်စားမယ်
၈:၃၀ Popular Secret
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ City Lady
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ City Action
၁၀:၃၀ Changes Melodyes
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာ
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Healthy Living
၁၃:၃၀ Coffee Time Music
၁၄:၀၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၄:၃၀ စကားလုံးများနဲ့သံစဉ်
၁၅:၀၀ Selected Song
၁၅:၃၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
၁၆:၃၀ Lollipop
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Music Evening
၁၈:၀၀ Career Knowledge
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၃၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၃၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်းများ
၂၀:၄၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ Tonight Choice
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ အချစ်ငှက်
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း