၁၇.၁၂.၂၀၁၇(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Favorite Video
၈:၃၀ Online Request Song
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကမ္ဘာ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ Once Upon A Time
၁၀:၃၀ ဦးဦး FM
၁၁:၀၀ People's Choice
၁၁:၃၀ Top 20
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၂၀ ပုံပြင်အစီအစဉ်
၁၂:၃၀ Health Talk
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Popular Choice
၁၃:၃၀ ဟာသမြို့တော်
၁၄:၀၀ ဒီတစ်ပါတ်လက်ဆောင်
၁၄:၃၀ Hip Hop
၁၅:၀၀ City Taxi
၁၅:၃၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၆:၀၀ ရင်ခုန်သံ FM
၁၆:၃၀ Selected Songs
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ City Football
၁၇:၃၀ Online Request Song
၁၈:၀၀ Stories behind the Songs
၁၈:၃၀ Solo Art
၁၉:၀၀ People's Choice
၁၉:၃၀ For Youth
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၁၂ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၅ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ သိစေချင်ကြားစေချင်
၂၀:၄၀ မြန်မာသံစဉ်
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်းများ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ Emotional Melody
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၆.၁၂.၂၀၁၇(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ What's up new
၈:၃၀ (Popular Secret)
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ City Chef
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်း မြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ K Tune
၁၀:၃၀ ငယ်သူတို့တေးများ
၁၁:၀၀ People's Choice
၁၁:၃၀ Healthy Living
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၂၀ ပုံပြင်အစီအစဉ်
၁၂:၃၀ ဖန်သားပြင်သီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Weekly Choice
၁၃:၃၀ သတင်းစကား
၁၄:၀၀ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကမ္ဘာ
၁၄:၃၀ Career Knowledge
၁၄:၃၀ အချစ်ငှက်
၁၅:၃၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Top 20
၁၆:၃၀ ထပ်သူနားဆင်သီချင်းသံစဉ်
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ City Football
၁၇:၃၀ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြမယ်
၁၈:၀၀ စကားလုံးများနဲ့သံစဉ်
၁၈:၃၀ Health Guide
၁၉:၀၀ People's Choice
၂၀:၀၀ Table Talk
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၅ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်းများ
၂၀:၄၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ Myanmar Oldies
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၅.၁၂.၂၀၁၇(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ သတင်းတွေနဲ့သီချင်းရေစီး
၈:၀၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာ
၈:၃၀ Hits Song
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ ပျံသန်းလာမည့်တေးသံများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ စုံစီနဖာ
၁၀:၃၀ Emotional Melody
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ ရင်ထဲက Radio သီချင်းများ
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ ဟာသမြို့တော်
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Job
၁၃:၃၀ Lollipop
၁၄:၀၀ Coffee Time Music
၁၄:၃၀ သူ့ဘဝသူ့အနုပညာ
၁၅:၀၀ Copy & Copy
၁၅:၃၀ Healthy Kitty
၁၆:၀၀ သီချင်းများနဲ့ငြင်းခုံခြင်း
၁၆:၃၀ ဂီတညနေခင်း
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Popular's Choice
၁၈:၀၀ Heart to Heart(Live)
၁၈:၃၀ Heart to Heart(Live)
၁၉:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၉:၃၀ Picks of the day
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၂၀:၃၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၂၀ Solo Art
၂၁:၃၀ Tonight Choice
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၂:၄၅ Changes Melody
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၄.၁၂.၂၀၁၇(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Table Talk
လည်လည်စားမယ်
၈:၃၀ Online Request Song
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Weekly Choice
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ ငယ်သူတို့တေးများ
၁၀:၃၀ K Tune
၁၁:၀၀ Radio Request
၁၁:၃၀ City Action
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Enjoy Travelling
၁၃:၃၀ City Mobile
၁၄:၀၀ Hello FM
၁၄:၃၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၅:၀၀ Breaking News
၁၅:၀၀ Changes Melody
၁၅:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ Guitar Time
၁၆:၃၀ Sound of the year
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Online Request Song
၁၈:၀၀ Favorite Video
၁၈:၃၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၉:၀၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၅ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ Radio Request
၂၀:၄၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ Emotional Melody
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၃.၁၂.၂၀၁၇(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ City Chef
၈:၃၀ Emotional Melody
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ Flying Song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ Hip Hop
၁၀:၃၀ City Lady
၁၁:၀၀ For Youth
၁၁:၃၀ ရင်ခုန်သံ FM
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ ဖန်သားပြင်သီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Health Guide
၁၃:၃၀ New Age
၁၄:၀၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၄:၃၀ Once Upon A Time
၁၅:၀၀ Breaking News
၁၅:၀၀ City Taxi
၁၅:၃၀ Healthy Kitty
၁၆:၀၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၁၆:၃၀ Stories behind the Songs
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ ထပ်တူနားဆင်သီချင်းသံစဉ်
၁၈:၀၀ စုံစီနဖာ
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၀၀ For Youth
၁၉:၃၀ Picks of the day
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၂၀ သိစေချင်လို့ကြားစေချင်
၂၀:၃၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၂၀ Solo Art
၂၁:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၂၅ ဒီတစ်ပတ်လက်ဆောင်
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၂.၁၂.၂၀၁၇(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၇:၄၀ သတင်းတွေနဲ့သီချင်းရေစီး
၈:၀၀ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြမယ်
၈:၃၀ Hits Song
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ တစ်ပတ်အတွင်း ရေပန်းအစားဆုံးတေးသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ သူ့ဘဝသူ့အနုပညာ
၁၀:၃၀ သီချင်းများနှင့်ငြင်းခုံခြင်း
၁၁:၀၀ Radio Request
၁၁:၃၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၂၀ အချစ်ငှက်
၁၂:၃၀ Health Talk
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ City Mobile
၁၃:၃၀ Sound of the Year
၁၄:၀၀ City Job
၁၄:၃၀ သုတရသ
၁၅:၀၀ Copy & Copy
၁၅:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ What' up New
၁၆:၃၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာပတ်မယ်
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Guitar Time
၁၈:၀၀ Enjoy Travelling
၁၈:၃၀ Solo Art
၁၉:၁၅ တွေးမြင်မျှတ ပုံရိပ်လှ
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၁၅ Radio Request
၂၀:၃၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၁၅ VOA သက်တန့်ရောင်စဉ်
၂၁:၃၀ ​တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၃၀ VOA Science & Technology
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်း
၂၃:၁၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၁.၁၂.၂၀၁၇(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ လည်လည်စားမယ်
၈:၃၀ Popular Secret
၉:၀၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၉:၁၀ Lost & Found
၉:၃၀ City Lady
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၀၀ City Action
၁၀:၃၀ Changes Melodyes
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ သီချင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာ
၁၂:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၁၂:၁၀ Lost & Found
၁၂:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၀ Healthy Living
၁၃:၃၀ Coffee Time Music
၁၄:၀၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၄:၃၀ စကားလုံးများနဲ့သံစဉ်
၁၅:၀၀ Selected Song
၁၅:၃၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
၁၆:၃၀ Lollipop
၁၇:၀၀ မြို့တော်သတင်း
၁၇:၃၀ Music Evening
၁၈:၀၀ Career Knowledge
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၃၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၀၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်
၂၀:၁၂ VOA English Idiom
၂၀:၃၀ အလွမ်းသီတဲ့သီချင်းများ
၂၀:၄၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၁၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၁:၃၀ Tonight Choice
၂၂:၀၀ International Music
၂၂:၄၅ မြန်မာစတီရီယို-မိုနိုတေးသီချင်းများ
၂၃:၀၀ အချစ်ငှက်
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း