မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမကြိုတင်ငှားရမ်းထားမှုစာရင်း (၂၀၁၇ခုနှစ်)

ပြင်ဆင်ရက်

ငှားရမ်းပြီး

ဖျက်သိမ်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန၏ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ (MCC) အား အောက်ပါနှုန်းထားများဖြင့် ခန်းမငှားရမ်းခွင့်ပြုပါသည်-
(က) ခန်းမအတွင်း/အပြင် ငှားရမ်းခြင်း (၃)နာရီ ကျပ် ၅၀၀၀၀၀
(ခ) ညစာစားပွဲနှင့် ညပိုင်းငှားရမ်းခြင်းအတွင်း/အပြင်(တစ်ရက်) ကျပ် ၁၂၀၀၀၀၀
(ဂ) တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ အတွင်း/အပြင်(တစ်ရက်) ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀
(ဃ) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အတွင်း/အပြင်(တစ်ရက်) ကျပ် ၅၀၀၀၀၀
(င) စျေးဆိုင်ခန်းတစ်ခန်း အတွင်း/အပြင် ငှားရမ်းခြင်း(တစ်ရက်) ကျပ် ၅၀၀၀၀
(စ) ခန်းမအတွင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲကြော်ငြာခြင်း (ခန်းမတစ်ဝက်) ကျပ် ၁၀၀၀၀၀
(ဆ) ခန်းမအတွင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲကြော်ငြာခြင်း (ခန်းမအပြည့်) ကျပ် ၂၀၀၀၀၀
(ဇ) ကုန်စည်ပြပွဲ အတွင်း/အပြင်(နေ့ပိုင်း၊ ညပိုင်း) ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀
(စျ) ကုန်စည်ပြပွဲ အတွင်း/အပြင်(နေ့ပိုင်း) ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀
MCC ခန်းမငှားရမ်းခြင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရန်- ဖုန်း-၀၁-၂၄၈၁၁၂၊ ၀၁-၂၄၈၁၁၄၊ ၀၁-၂၄၈၁၁၆၊ ၀၁-၂၄၈၁၁၉ (Ext:၂၆၂)