ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများ

ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနအနေဖြင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများလက်ခံခြင်း၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အရ စနစ်တကျ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများထုတ်ပေးပြီးနောက် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှ ပစ္စည်းလက်ခံစာရင်း CRV     ရယူ၍ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှ ပစ္စည်းဘိုးငွေထုတ်ယူနိုင်အောင် ပစ္စည်းလက်ခံစာရင်း CRV နှင့် ပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ IV များ သိုလှောင် ထိန်းသိမ်းထုတ်ပေးသော ပစ္စည်းစာရင်းများ အတိုး၊ အလျော့နှင့် လက်ကျန်အမှန်အား ပစ္စည်းစာရင်းကတ် Kardex Card များဖြင့် ကော်မတီ၏ တစ်နေရာတည်းသော ပစ္စည်းစာရင်း မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။


တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း

 • ရွာသာကြီးဝင်း(ဌာန၏ပင်မဝင်း)
  ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရွာသာကြီး၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကြီးအနောက်ဘက်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီးအကျယ်အဝန်းမှာ (၂၅.၁၂)ဧကခန့်ရှိပါသည်။၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ ပင်မရုံးသို့ပြောင်းရွေ့ပါသည်။
 • ရေနံ့သာသိုလှောင်ရုံဝင်း
  သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏ၊ ရေနံ့သာရပ်ကွက်၊မြောက်ဘက်ပယင်း လမ်း၊တောင်ဘက်ငမိုးရိပ်ချောင်းအကြား၊  အနောက်ဘက်ရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ အဆောက်အအုံဝင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်တည်ရှိပါသည်။
 • (၁၂) ထပ်တိုးချဲ့ရုံး
  ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ ကုန်သည်လမ်း (သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား) ၂ လွှာ။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနရှိဌာနခွဲ(၃)ခုဖြင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရပါသည်-

အုပ်ချုပ်မှု/ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊ အုပ်ချုပ်မှုဌာနစု၊ငွေစာရင်းဌာနစု၊ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းရေး ဌာနစုနှင့်ပစ္စည်း လက်ခံလက်ကျန်စစ်ဆေးရေး ဌာနစုဟူ၍ ဌာနစု(၄)ခုဖြင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်-

 • ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစီစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဦးစီးတာဝန်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စများနှင့်သာရေး၊နာရေးကိစ္စများနှိုးဆော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဌာန၏လုံခြုံရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခြိုးခြံချွေတာရေးကိစ္စရပ်များစီစစ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ငွေစာရင်းဌာနစု

 • လစာနှင့်စရိတ်ကိစ္စရပ်များ၊ဌာနမှူး၏ကော်မတီသို့တင်ပြခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောကိစ္စရပ်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်
  အညီလိုအပ်သောလုပ်ငန်းသုံးငွေများကိုအချိန်မီတောင်းခံထုတ်ပေးခြင်း
 • ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပြုစုခြင်း။
 • ဝင်ငွေလျာထားချက်များရေးဆွဲ၍ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနသို့အချိန်မီပေးပို့ခြင်း။
 • ငွေတောင်းခံလွှာများအားစီစစ်၍ဘဏ္ဍာရေးခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်း။
 • ငွေတောင်းခံလွှာများရေးဆွဲပေးပို့ခြင်းနှင့်ချက်လက်မှတ်ကျလာပါကဌာနမှူး၏ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ငွေထုတ်ပေးခြင်း။

ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးစစ်ဆေးရေးဌာနစု

 • ဌာနအသီးသီးမှပစ္စည်းတောင်းခံလွှာများ၊ပစ္စည်းထုတ်ပေးအမိန့်(DO)များကိုစီစစ်မှတ်ပုံတင်၍ဌာနမှူးထံခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း၊ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်
  စာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။ဌာနမှူး၏ခွင့်ပြုလိုက်သောပစ္စည်းတောင်းခံလွှာများကိုပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ(IV)ဖြတ်ပြီးပစ္စည်းစာရင်းကတ်
  (KARDEXCARD)မှစာရင်းလျော့မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
 • တောင်းခံလွှာအရခွင့်ပြုအရေအတွက်အတိုင်းပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ(IV)ဖြင့်ထုတ်ယူခြင်းအားစာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။

ပစ္စည်းလက်ခံ/လက်ကျန်စစ်ဆေးရေးဌာနစု

 • ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲမှတင်ပြလာသောပစ္စည်းအဝင်လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း၊မှတ်တမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိ၊မရှိစီစစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
 • စာချုပ်၊ကုန်ပို့လွှာပါပစ္စည်းအမျိုးအစား၊အတိုင်းအတာစျေးနှုန်းနှင့်တန်ဘိုးသင့်ထားခြင်းတို့အချက်အလက်မှန်ကန်မှုရှိ၊မရှိစစ်ဆေးခြင်း။
 • ပစ္စည်းလက်ခံပြေစာ(CRV)ဖွင့်ခြင်းတိုက်ရိုက်ပေးပို့သောပစ္စည်းများအတွက်ပစ္စည်းအဝင်လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း၊မှတ်တမ်းအရပစ္စည်းလက်ခံပြေစာ
  (CRV)နှင့်ပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ(IV)တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်ခြင်း။
 • ဖွင့်ပြီးပစ္စည်းလက်ခံပြေစာ(CRV)နှင့်ပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ(IV)တို့ကိုသိုလှောင်ရေးဌာနခွဲမှအတည်ပြုချက်ရရှိပါကပစ္စည်းစာရင်းကတ်
  (KARDEXCARD)နှင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်စာရင်းရေးသွင်းပြီးဌာနမှူးထံခွင့်ပြုမိန့်ရယူခြင်း။
 • ဌာနမှူး၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသောပစ္စည်းအဝင်လက်ခံစစ်ဆေးချက်၊ပစ္စည်းလက်ခံပြေစာ(CRV)နှင့်ပစ္စည်းထုတ်ပေးပြေစာ(IV)တို့ကိုဆက်လက်
  ဆောင်ရွက်ရမည့်ဌာနခွဲများသို့ဖြန့်ဝေပေးပို့ခြင်းနှင့်ရုံးလက်ခံအားဌာနစုတွင်မှတ်ပုံတင်ဖိုင်တွဲခြင်း။

ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲ

 

ရုံးအဖွဲ့၊ပြည်ပပစ္စည်းဌာနစု၊အစိုးရစက်ရုံပစ္စည်းဌာနစု၊သမပုဂ္ဂလိကဌာနစုနှင့်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဌာနစုဟူ၍ဌာနစု(၅)ခုဖြင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်-

 • အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲမှနှိုးဆော်လာသောရုံးလုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကိုဦးစီးတာဝန်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
 •  ဌာနတွင်မရှိသောတည်ဆောက်ရေးနှင့်လမ်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသို့အမှာစာထုတ်ခြင်း။
 • ဌာနအသီးသီးမှအရေးပေါ်လုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုဒေသန္တရဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဖြင့်တာဝန်ယူရှာဖွေဝယ်ယူဖြည့်တင်းပေးခြင်း။
 • ဌာနအသီးသီးအတွက်လိုအပ်သောပြည်တွင်းပြည်ပပစ္စည်းများကိုပစ္စည်းလက်ကျန်အခြေအနေအရဝယ်ယူဖြည်းတင်းပေးရန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဖွဲ့သို့
  တင်ပြနှိုးဆော်ခြင်း။
 • ပြည်တွင်းပြည်ပမှရောက်ရှိလာသောပစ္စည်းများအားစာချုပ်နှင့်အမှာစာပါသတ်မှတ်အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်၊ပစ္စည်းအမျိုးအစားအမည် မှန်/မမှန်
  အဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေး၍ငွေပေးချေနိုင်ရန်လက်ခံစစ်ဆေးချက်ပုံစံမှတ်တမ်းရေးသွင်းပြီးပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနသို့အချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့ခြင်း။
 • ဝယ်ယူသိုလှောင်နိုင်ရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများစာရင်းကိုဌာနအသီးသီးမှတောင်းခံ၍တစ်နှစ်အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုစာရင်းပြုစု၍ခန့်မှန်းချက်များ
  ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနများလက်အောက်ရှိစက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများမှထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသောဘိလပ်မြေ၊အုတ်၊သစ်၊သံချောင်းလုံးအစရှိသောပစ္စည်းများအားလုပ်ငန်း
  လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလျှောက်ထားခြင်း၊ငွေပေးချေ၍ဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်း။
 • သမနှင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှဝယ်ယူသောဂဝံ၊မြေကြီး၊မြစ်သဲ၊ကျောက်စရစ်၊ထုံး၊လက်အုတ်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား 
  အမှာစာထုတ်၍လည်းကောင်း၊ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဖြင့်လည်းကောင်းအရည်အသွေးပြည့်မီ၍စျေးနှုန်းသင့်လျော်စွာဖြင့်ဝယ်ယူဖြည့်တင်းပေးခြင်း။
 •  ဌာန၏လိပ်သဲကျောက်များထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍အကျိုးတူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အကျဉ်းဦးစီးဌာနကရောင်းချပေးမည့်လိပ်သဲကျောက်များကိုသက်ဆိုင်ရာကျောက်ထုတ်စခန်းအသီးသီးမှရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နိမိတ်ရှိလုပ်ငန်းခွင်
  အသီးသီးသို့သယ်ယူစုဆောင်းဖြည့်တင်းခြင်း။

သိုလှောင်ရေးဌာနခွဲ

ရုံးအဖွဲ့၊လမ်းတံတားပစ္စည်းဌာနစု၊အဆောက်အအုံပစ္စည်းဌာနစု၊ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုပစ္စည်းဌာနစု၊မော်တော်ယာဉ်နှင့်ယန္တရားပစ္စည်းဌာနစုနှင့်ပစ္စည်းဟောင်းနှင့်အထွေထွေ
ပစ္စည်းဌာနစုတို့ဖြင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရပါသည်-

 • အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲနှိုးဆော်လာသောရုံးလုပ်ငန်းများနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကိုဦးစီးတာဝန်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သိုလှောင်ရုံတာဝန်ခံများမှသိုလှောင်ရုံအတွင်းရှိပစ္စည်းများစနစ်တကျထားသိုခြင်း၊ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊လျော့နည်းပျက်စီး၊
   ပျောက်ဆုံး၊လေလွင့်ခြင်းနှင့်မသမာမှုမပြုလုပ်ရေးစီစစ်ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ပစ္စည်းစာရင်း/ဘင်းကတ်ပြားတို့တွင်စာရင်းရေးသွင်းထားရှိခြင်း။
 • ပစ္စည်းတောင်းခံလွှာအပေါ်ဌာနမှူး၏အတည်ပြုချက်ရရှိသောပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့်စာရွက်စာတမ်းများစီစစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်း
  ဌာနသို့မိတ္တူပေးပို့ခြင်း။
 • သိုလှောင်ရုံများတွင်ထုတ်ပေးရန်လက်ကျန်လုံလောက်မှုမရှိသောပစ္စည်းများအားလိုအပ်သလိုဖြည့်တင်းနိုင်ရေးစီစစ်တင်ပြပေးခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင်ပစ္စည်းလက်ကျန်စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အထုတ်နှေးပစ္စည်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများအားဖိတ်ကြားအစည်းအဝေးပြုလုပ်၍အသုံးလို/မလိုအတည်ပြုချက်ရယူ၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန

- အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ

- ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

- ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲ

- သိုလှောင်ရေးဌာနခွဲ ဟူ၍ ဌာနခွဲ (၄) ခုရှိပါသည်။

ကော်မတီတစ်ရပ်လုံး၏ ငွေကြေးကိစ္စများအား ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပြီး ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းများအား ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ပစ္စည်းပေးသွင်းပြီးပါက ပစ္စည်းဘိုးငွေထုတ်ယူရန် ပစ္စည်းလက်ခံရရှိကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ် (CRV) ထုတ်ပေးခြင်းကို ကော်မတီ ၏ကိုယ်စား ဗဟိုပစ္စည်းထိန်း ဌာနမှသာ ထုတ်ပေးပါသည်။


အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန် (၃)ခုမှာ -
 • ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ ပစ္စည်းဘိုးငွေထုတ်ယူနိုင်ရန် ပစ္စည်းလက်ခံရရှိကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် CRV (Certified Receipt Voucher) ထုတ်ပေးခြင်း၊
 • PAE နှင့် လုပ်ငန်းဆေင်ရွက်သောဌာနအသီးသီးအား ပစ္စည်းထုတ်ပြေစာ IV (Issued Voucher) ထုတ်ပေးခြင်း၊
 • လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းသစ်၊ ပစ္စည်းဟောင်း (SR) များအား သိုလှောင်ရုံများတွင် စနစ် တကျထားသို ထိန်းသိမ်းပြီး ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လေလံတင် စာရင်းရေသွင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ CRV ဖြတ်ရန်လိုအပ်ချက်များ

(က) ကုန်ပစ္စည်းသစ်များအတွက် - (ဘိလပ်မြေ၊ ကတ္တရာ၊ ကျောက်ချဉ်….)

 • ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ/ကုမ္ပဏီ၏ CRV ထုတ်ပေးရန် ဌာနမှူးထံလိပ်မူ သည့်လျှောက်လွှာ
 • စာချုပ် (သို့) အမှာစာ
 • အဖွဲ့ဖြင့် ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူး၏ ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိပြီးကြောင်း အကြောင်း ကြားစာ

( ခ ) လိပ်သဲကျောက်ဆိုက်စုံအတွက်

 • ဌာနမှူးထံလိပ်မူ၍ လုပ်ငန်းရှင်မှပေးသွင်းပြီးသော ကျောက်ဖိုးငွေ တောင်းခံလွှာ ၊
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ပါရှိသော CRV၊
 • လိပ်သဲကျောက်ပေးသွင်းထားသော အတိုင်းအတာ အသေးစိတ်ဖော် ပြထားသည့် စာရင်းချုပ်(Summary) (ပစ္စည်းပေးသွင်းသူလက်မှတ် ပစ္စည်းလက်ခံသူတာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်း ဌာနမှတာဝန်ခံအရာရှိလက်မှတ်ပါရှိရမည်)
 • ပစ္စည်းပေးသွင်းထားသည့် အထောက်အထားကုန်ပို့လွှာ (ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းမှ တာဝန်ခံအရာရှိလက်မှတ်၊ ပစ္စည်းလက်ခံသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံလက်မှတ်ပါရှိရမည်)
 • ပစ္စည်းလက်ခံစစ်ဆေးခြင်းပုံစံ(ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ ၏လုပ်ငန်းရှင် လက်မှတ်၊ ပစ္စည်းလက်ခံသူလုပ်ငန်းတာဝန်ခံလက်မှတ်ပါရှိရမည်)

 • ( ဂ ) ပစ္စည်းဟောင်းများအတွက် - တာယာဟောင်း၊ ဘက္ထရီဟောင်း စသည်….

 • သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှူး၏ ပစ္စည်းဟောင်းများ လက်ခံပေးပါရန် အကြောင်းကြားစာ
 • ဥက္ကဌ (မြို့တော်ဝန်) (သို့) ကော်မတီဝင် ၁ ဦး၏ ယင်းပစ္စည်းဟောင်း များအား ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနသို့ပို့ရန် ခွင့်ပြုမိန့်၊

၂။ IV ဖြတ်ရန်လိုအပ်ချက်များ

 • CRV မတက်ရသေးသော ပစ္စည်းများ IV ဖြတ်၍မရပါ။
 • ဥက္ကဌ (မြို့တော်ဝန်) သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် ၁ ဦးခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့် (PAE) မူရင်းပါရှိရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူး အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပစ္စည်းတောင်း ခံလွှာ (Indent) ၂ စောင်ပါရှိရမည်။

၃။ သိုလှောင်ရုံများရှိ ပစ္စည်းဟောင်းများလေလံတင်ရာတွင်

 • လေလံတင်မည့် ပစ္စည်းများအား အဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေးပြီး Lot အလိုက် ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
 • ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်အတူကြမ်းခင်းစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အား အတည်ပြု ချက်ရယူပြီး လေလံတင်ရောင်းချရေးအဖွဲ့သို့ပေးပို့ခြင်း၊

Back to Top