ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

နည်းဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

လက်စွဲစာစောင်

ဥယျောဇဉ်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဌာနပေါင်း(၂၀)အနက် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသည် ပြည်သူလူထုနှင့် အများဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီး လုပ်ငန်းတာ၀န်မှာလည်း ရှုပ်ထွေးများပြားလှသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ မြေတန်ဖိုးများ တစ်စစမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြဿနာပေါင်းမြောက်မြားစွာ ကြုံတွေ့လာ ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြဿနာများပြားလှသော “မြေ”နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀ကို ပြည်သူလူထုများ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရေးအတွက် အမှားအယွင်းအတိမ်းအစောင်းမရှိဘဲ တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဤဌာနရှိ အဆင့်အတန်းအားလုံးသည် မြေနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံ ကျသော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်ထားရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည်။သို့ဖြစ်၍ ခြေခံကျပြီး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်သော မြေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများကို လက်လှမ်းတမီစုဆောင်း၍ လက်စွဲစာအုပ်အဖြစ် ပြုစုထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ လက်စွဲစာအုပ်ငယ်ကို ဤဌာနရှိ၀န်ထမ်းအဆင့်ဆင့်မှ စနစ်တကျလေ့လာပြီး လက်တွေ့ နယ်ပယ် တွင် အသုံးချပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အမှားအယွင်းနည်းပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဆင်ပြေ ချော မွေ့စေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။မြေကိစ္စသည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် လူတိုင်းနှင့်ပတ်သက်မှုရှိလာနိုင်သဖြင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပင်လျှင် ဤအိတ်ဆောင်စာအုပ်ငယ်ကို ဗဟုသုတအဖြစ် လေ့လာပါက အထိုက်အလျောက်အကျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။အိပ်ဆောင်စာအုပ်သဖွယ် လွယ်လွယ် ကူကူယူဆောင်သွားလာနိုင်ရန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့်အချက်အလက်ပိုင်းတွင် ပြည့်စုံမှု အားနည်းကောင်း နည်းနေပေလိမ့်မည်။ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်သွင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ပြည့်စုံလာမည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၀န်ထမ်းများသည် မြေနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စအ၀၀ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နည်းဥပဒေများကို ကြေညက်စွာ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် မိဘပြည်သူများ၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်မှလည်း အမှားအယွင်းများကျူးလွန်မိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။

“ဥပဒေဘောင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း ဘေးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ”

အောင်ဇင်၊ဌာနမှူး

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ရက်စွဲ။ ၂၁-၁၁-၂၀၁၁။

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၃/၂၀၀၁

ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၆၃ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်(၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဥက္ကဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့ပြစိမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့် အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ထို့ပြင် အောက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) မြို့တော်နယ်နိမိတ်ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။

(ခ) မြေခွန် မြေခ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများအရ စည်းကြပ်ကောက်ခံသော မြေခွန်နှင့် မြေငှား ရမ်းခ တို့ကိုဆိုသည်။

(ဂ) မြေငှားစာချုပ် ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ နှစ်တိုနှစ်ရှည် ကာလသတ်မှတ်၍ အငှားချထားသည့် စာချုပ်ကိုဆိုသည်။

(ဃ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များ နှင့်အ ညီ မြေကို ယာယီအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။

(င) ပါမစ် ဆိုသည်မှာ မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီက သတ်မှတ်သည့်စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အညီ လူနေအိမ် သို့မဟုတ်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းကို ဆိုသည်။

(စ) ဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ ကော်မတီလက်အောက်ရှိ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရသောအရာရှိကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)

မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၃။ ကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိအောက်ပါမြေများမှအပ ကော်မတီပိုင် မြေများ ၊ ကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေများ၊ ကော်မတီက တည်ဆဲဥပဒေ နှင့်အညီလဲွှပြောင်းရယူ ထားသော မြေများ၊ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေများနှင့် မြေငှားစာချုပ် ဖြင့်ဖြစ်စေ၊လိုင်စင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပါမစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိက အားနေထိုင် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသော မြေများကို မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲပိုင် ခွင့်ရှိသည်

(က) နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေ

(ခ) အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေ၊

(ဂ) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းပိုင်မြေ၊

(ဃ) အခွန်လွတ် သာသနာ့မြေနှင့် အခွန်လွတ် ဗုဒ္ဓသိမ်မြေ၊

(င) လယ်ယာမြေ နှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်း

၄။ ကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၃ အရ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေများကို အောက်ပါအတိုင်း စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်-

(က) မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြေအသုံးချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံချက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့်အညီမြို့ကွက်များဖော်ထုတ်၍ မြို့သစ်များ တည်ထောင်ခြင်း၊ မြို့မြေစာရင်း များ၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊မြို့ကွက်မြေပုံများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဂ) မြေငှားစာချုပ်များ၊လိုင်စင်များနှင့်ပါမစ်များ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် နေထိုင်အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း။

(ဃ) မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့်ပါမစ်များကို သက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါက ဖျက်သိမ်းခြင်း၊

(င) မြေများကိုလဲလှယ်ခြင်း၊မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမည် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ မြေတိုင်းတာခြင်း၊ ခွဲစိတ် ခွင့်ပြုခြင်း၊သက်သေခံမြေပုံမြေရာဇဝင် ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြေတန်းဖိုးဖြတ်ခြင်းနှင့် အခြား နည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

(စ) မြေခွန်မြေခစည်းကြပ်ခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း၊ကြွေးကျန်ကောက်ခံခြင်း၊မြေခွန်မြေခ ကင်း လွတ်ခွင့်ပြု ခြင်း၊ သက်သာခွင့်ပြုခြင်း၊ပြန်လည်သတ်မှတ် စည်းကြပ်ခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ် ဖျက်ခြင်းနှင့် အခွန်ပိုငွေ ပြန်အမ်းခြင်း။

(ဆ) တရားမဝင် ကျူးကျော်ခြင်း၊မပြုနိုင်ရန်တားမြစ်ခြင်းနှင့် တရားမဝင်ကျူးကျော်သည့် အဆောက် အအုံများ၊ တရားမ၀င်ကျူးကျော်သူများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊တရားစွဲဆိုခြင်း၊

(ဇ) ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃(ခ)ပါ ပြဌာန်းချက် အရ ‘လယ်ယာမြေ’ဟူသော စကားရပ်တွင် အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်

(စျ) မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသော ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေမှ အဆောက်အအုံကို ဖယ်ရှားခြင်း၊

(ည) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက မြိုပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ တည်ထောင်ပြီးသောမြို့သစ်များ၊စီမံ ကိန်းဇုန်များ၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ လွှဲပြောင်းရယူပြီး ဤနည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ဋ) လူနေရပ်ကွက်များ၊ မြို့တွင်းမြို့ပြင်ရှိ အဆောက်အအုံများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ၊ ဌာန ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မီးလောင် ပျက်စီးသွားပါက ယင်းမီးလောင်မြေများကို မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဌ) မြစ်ချောင်းကမ်းပါးပြိုခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုခု ကြောင့် ပျက်စီးသွား၍ ပေါ်ပေါက်လာသော မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် စနစ်တကျ နေရာချထားရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဍ) အသုံးပြုခွင့်မရှိသော ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည့် သုဿန်မြေများကို မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်း နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

၅။ ကော်မတီသည်-

(က) နည်းဥပဒေ ၃၅ နှင့်အညီ အများပြည်သူအကျိုးအတွက် သိမ်းယူထားသော သို့မဟုတ် ဝယ်ယူထား သော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများကို မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့်အညီ လိုအပ် သလို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈ နှင့် ၃၉ တို့နှင့်အညီ လွှဲပြောင်းရယူထားသောမြေများကို မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့် အညီ လိုအပ်သလို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ၆။ ကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၄ နှင့် ၅ တို့အရ ကော်မတီ၏မြေများ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို သတ်မှတ် ချက်များနှင့် အညီဆောင်ရွက်ရန် ရုံးအကြီးအကဲနှင့် ဌာနမှူးတို့အား လွှဲအပ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။ ၇။ ကော်မတီသည် ဤနည်းဥပဒေများပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေခွန်မြေခ အရပ်ရပ် ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကော်လိတ္တော်အရာရှိ၊ မြေခွန် တော်အရာရှိ၊ မြေအရာရှိ နှင့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး အရာရှိများအဖြစ် သင့်လျော်သည့်ဝန်ထမ်းအား တာဝန်ပေးအပ်၍ ဆောင်ရွက်စေ နိုင်သည်။

အခန်း(၃)

မြို့ပြစီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း

၈။ ကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ် အတွက်ဖြစ်စေ၊ တိုးချဲ့ရန်ရည်ရွယ် သည့်နယ်မြေအတွက်ဖြစ်စေ ရေးဆွဲထားသော မြို့ပြစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဉက္ကဌ ထံသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။

၉။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြို့တော်၏မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို အသေးစိတ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁၀။ ကော်မတီသည် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့်အညီ မြို့ကွက်များဖော်ထုတ်၍ မြို့သစ်များ တည်ထောင်နိုင်သည်။

၁၁။ ကော်မတီသည် မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့် နေရာများကို စနစ်တကျ မြို့ကွက်ရိုက်ခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချ ထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁၂။ ကော်မတီသည် ကျူးကျော်ရပ်ကွက်များအား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီး စနစ်တကျပြန်လည်နေရာ ချထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ နေရာချထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၁၃။ ကော်မတီသည် မြို့ပြပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ မြို့ပြပြန်လည်သစ်လွင်ရေးနှင့် မြို့ပြဒီဇိုင်းပုံ ရေးဆွဲခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၁၄။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် ပြည် တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အခန်း(၄)

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြေအသုံးချခြင်း

၁၅။ ကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဌ၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် မြေယာ မူဝါဒများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် မြေအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁၆။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ လိုအပ်ပါက မြေအသုံးချမှုများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁၇။ ကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက သော်လည်း ကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခုကသော်လည်းကောင်း၊ မြို့ပြဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီက ရေးဆွဲထားသည့် မြို့တော်၏မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှု ရှိ မရှိ စီစစ်ရမည်။

၁၈။ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မြေအသုံးချလိုပါက ကော်မတီနှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၉။ ကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း စီမံကိန်းဇုန်များကို မြို့တော်၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့်အညီ ရေးဆွဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။

၂၀။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ ဖော်ထုတ်ပြီးသော အိမ်ရာမြေကွက်များကို အသေးစိတ် တိုင်းတာ၍ မြို့ကွက်မြေပုံ၊ မြို့မြေစာရင်းနှင့် ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတို့တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။

၂၁။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ မြေအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံး အဖြတ်ပေးနိုင်သည်။

အခန်း(၅)

မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များကို ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း

၂၂။ ကော်မတီသည် လူနေထိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၂၃။ ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့်ပါမစ်များကို ထုတ်ပေးရာတွင် မြေယာမူဝါဒ နှင့် မြေအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ အထူးကိစ္စရပ်များ၌ လို အပ်သော အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှုမရှိသော်လည်း လျှော့ပေါ့သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၂၄။ ကော်မတီသည် အောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် မြေငှားအသစ်ချထား၍ မြေငှားရမ်းခွင့်ရရှိ သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား မြေငှားစာချုပ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်-

(က) တစ်ဦးချင်းစနစ်

(ခ) တင်ဒါစနစ်

(ဂ) လေလံစနစ်

၂၅။ ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များ၏ သက်တမ်းကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၂၆။ (က) ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ် စည်းကမ်းများ၊ လိုင်စင်စည်းကမ်းများနှင့် ပါမစ် စည်း ကမ်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက မြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ လိုအပ်သလို စီမံခန့်ခွဲနိုင် သည်။ ယင်းသို့ ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရပါက ပေးသွင်းထားသောငွေကို ပြန်လည်တောင်း ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

၂၇။ ကော်မတီသည် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွန်လွတ် သာသနာ့မြေဂရန်နှင့် အခွန်လွတ် ဗဒ္ဓသိမ်မြေဂရန်များကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၂၈။ ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များထုတ်ပေးနိုင်ရန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၂၉။ မြေငှားစာချုပ်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များကို ထုတ်ပေးရာတွင် သတ်မှတ်သည့်ကာလ အတွင်း မြေငှား စာချုပ်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ် ရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က ငွေပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ် ချထားခြင်းကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

အခန်း(၆)

မြေခွန် မြေခ စည်းကြပ်ခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း၊ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း

၃၀။ ကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၃ အရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေများ၏ မြေခွန်မြေခများကို တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်အညီ စည်းကြပ်ကောက်ခံရမည်။

၃၁။ ကော်မတီသည် စည်းကြပ်ကောက်ခံမည့် မြေခွန် မြေခ အမျိုးအစားနှင့်နှုန်းထားများကို အခါ အားလျော် စွာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၃၂။ ကော်မတီသည် ရရန်ရှိသော မြေခွန်မြေခကြွေးကျန်များကို မြေခွန်မပြေ ကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရ တောင်းခံနိုင်သည်။

၃၃။ မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း လွှဲပြောင်းသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းတန်းဖိုးအပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် အက်ဥပဒေအရ ရရှိသည့်ငွေ၏ ၂ရာခိုင်နှုန်းကို ကော်မတီသည် ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနထံမှ တောင်းခံရယူရမည်။

၃၄။ ကော်မတီသည် မြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ်အတွက် ရရန်ရှိသည့် မြေခွန်မြေခများ ကို ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း(၇)

မြေသိမ်းယူခြင်း၊ မြေဝယ်ယူခြင်းနှင့် မြေလွှဲပြောင်းရယူခြင်း

၃၅။ ကော်မတီသည် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသော ပုဂ္ဂလိက ပိုင်မြေ နှင့် အဆောက်အအုံများကို အများပြည်သူအကျိုးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လျော်ကြေးပေး၍ မြေသိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သောတန်းဖိုးပေး၍ဝယ်ယူခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၃၆။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကို အများ ပြည်သူအကျိုး အတွက် လွှဲပြောင်းရယူရန်လိုအပ်ပါက မြေသိမ်းယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားခြင်းခံရသော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ မြေသိမ်းယူရေးနှင့် သိမ်းယူပြီးသော မြေကိုလွှဲပြောင်းရယူရေးတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၃၇။ ကော်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနက မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ တည်ထောင်ပြီးသော မြို့သစ်များ၊စီမံကိန်းဇုန်များ၊အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ လွှဲပြောင်း ရယူပြီး ဤနည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

၃၈။ ကော်မတီသည် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း ပိုင်မြေကိုလွှဲ ပြောင်းရယူရန်လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး လွှဲပြောင်း ရယူနိုင်သည်။

၃၉။ ကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းတည်ရှိသော စားကျက်မြေများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး လွဲပြောင်းရယူနိုင်သည်။

အခန်း(၈)

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၄၀။ ကော်မတီသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေများနှင့် မြေငှားစာချုပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊လိုင်စင်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပါမစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကအား နေထိုင်အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသောမြေနှင့်မြေပေါ်ရှိ မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သော ပစ္စည်းများမှအပ မိမိစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မြေနှင့်မြေပေါ်ရှိ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်း လဲလှယ်ခြင်းအ ခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၄၁။ ကော်မတီသည် ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း(၇)ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သိမ်းယူထား သော မြေများ၊ ဝယ်ယူထားသောမြေများနှင့် လွှဲပြောင်းရယူထားသော မြေများကို ဤနည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၉)

မှတ်တမ်းများ၊ ပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းနှင့် မိတ္တူကူးယူခြင်း

၄၂။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြို့တော်၏မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများ မြေစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍-

(က) ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။

(ခ) လိုအပ်သည့်မှတ်တမ်းများ၊စာအုပ်စာတမ်းများ၊စာရင်းဇယားများ၊ပုံစံများကို သတ်မှတ်ထား ရှိရ မည်။

(ဂ) ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများ၊အခြားလိုအပ်သည့်မှတ်တမ်းများ၊စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် စာရင်းဇယားများ ကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၄၃။ ကော်မတီသည် မြေစာရင်းမှတ်တမ်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အများပြည်သူအား ကြည့်ရှုခွင့် ပေးခြင်း၊မိတ္တူကူးယူခွင့်ပြုခြင်း၊မိတ္တူကူးခ သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အခန်း(၁၀)

မြေတိုင်းတာခြင်း

၄၄။ ကော်မတီသည် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ လိုအပ်ချက်အရဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ၏လျှောက် ထားချက်အရဖြစ်စေ မြေတိုင်းတာပြီး အတည်ပြုမြေတိုင်းမြေပုံကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၄၅။ ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်အရ ဆောင်ရွက်သောမြေတိုင်းတာရေးအဖွဲ့သည် ကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ သော မြေနှင့် ကော်မတီက မြေငှားစာချုပ်၊လိုင်စင်၊ပါမစ်ထုတ်ပေးထားသော မြေအတွင်းသို့ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဝင်ရောက် တိုင်းတာခွင့်ရှိသည်။

၄၆။ မည်သူမျှ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြေတိုင်းတာရေးဆောင်ရွက်သည့် မြေတိုင်းတာရေး အဖွဲ့၀င် တစ်ဦးဦးအား ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုရ။

အခန်း(၁၁)

တရားမ၀င် ကျူးကျော်သည့် အဆောက်အအုံများနှင့် ကျူးကျော်သူများအား ဖယ်ရှားခြင်း

၄၇။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်အညီ လိုအပ်ပါက ကော်မတီပိုင်မြေနှင့် ကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ သည့် မြေများပေါ်တွင် တရားမဝင် ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ တရားမဝင် ကျူးကျော်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် တားမြစ်ခြင်းနှင့် တရားမဝင် ကျူးကျော်သူများအား ဖယ်ရှားခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။

၄၈။ ကော်မတီသည် မြို့ပြစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်လွှဲပြောင်းရယူထားသော မြေများပေါ်ရှိ တရားမဝင် ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံများနှင့် တရားမဝင်ကျူးကျော်သူများအား ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အခန်း(၁၂) အယူခံခြင်း

၄၉။ ဤနည်းဥပဒေများအရ ချမှတ်သော အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်သူသည် အောက်ပါအတိုင်း အယူခံဝင် နိုင်သည်-

(က) ဌာနမှူးက ချမှတ်သောအမိန့်ကို ရုံးအကြီးအကဲထံသို့ အမိန့်ချမှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း။

(ခ) ရုံးအကြီးအကဲက ချမှတ်သော အမိန့်ကို ကော်မတီထံသို့ အမိန့်ချမှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြား စာ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း။

၅၀။ ကော်မတီက ချမှတ်သောအမိန့်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း(၁၃)

အထွေထွေ

၅၁။ ကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ အခြေချနေထိုင်သင့်သည့် လူဦးရေကို သတ်မှတ်ပြီး လိုအပ်သော အစီအစဉ်များချမှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၅၂။ ကော်မတီသည် မြို့တော်၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် မြို့တော်နယ်နိမိတ်ကို အခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်တိုးချဲ့သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၅၃။ဤနည်းဥပဒေများပါပြဌာန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများထံ တောင်းခံနိုင်သည်။

၅၄။ ကော်မတီသည် ဤနည်းဥပဒေများအရဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်ငန်း တာဝန် များကို ရုံးအကြီးအကဲနှင့် ဌာနမှူးတို့အားဖြစ်စေ၊မိမိလက်အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအားဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအားဖြစ်စေ လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။

၅၅။ ရုံးအကြီးအကဲနှင့် ဌာနမှူးတို့သည် ဤနည်းဥပဒေများအရ မိမိတို့အား ပေးအပ်ထားသော လုပ်ငန်း တာဝန်များကို သင့်လျော်သည့်ဝန်ထမ်းများအား လွှဲအပ်၍ ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။

၅၆။ ကော်မတီသည် ဤနည်းဥပဒေများပါ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြား ချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

အမိန့်အရ

(ပုံ)ကိုလေး ဉက္ကဌ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း

(က) လိုင်စင်မြေ၊ ပါမစ်မြေနှင့် စကွာတာမြေများအား မြေငှားဂရန်မြေအဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(ခ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ပါမစ်မူရင်း၊ လိုင်စင်မူရင်းနှင့် စကွာတာမြေဖြစ်က မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း၊ နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။

(ဂ) ဌာနမှအထောက်အထား မိတ္တူများအား မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေး ပါသည်။

(ဃ) လျှောက်ထားသူ၏ တင်ပြသော အထောက်အထားနှင့်မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထား တူညီမှန်ကန် မှုရှိပါက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ ကြော်ငြာခြင်း၊ အမည် ပေါက်မဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း၊ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(င) ကန့်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ဌာနမှခွင့်ပြုပေးပြီး သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်ခနှုန်း ပေးသွင်းစေ၍ ဌာနမှူးနှင့် လျှောက်ထားသူတို့နှစ်ဦးနှင့် နှစ်ဖက်သက်သေ(၁)ဦးစီဖြင့် နှစ်(၆၀)မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်)များပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပါမစ် (သို့မဟုတ်) လိုင်စင်မူရင်း ပြန်လည်အပ်နှံစေပြီး နှစ်(၆၀) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ထုတ်ပေးပါသည်။

(စ) လျှောက်ထားသူမှ ယင်းမြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)တွင် အခွန်ရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း ခွန် အက်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းအတိုင်း အထူးကပ်တံဆိပ်ခေါင်း သွား ရောက်ကပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဆ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ထုတ်ပေးခံရသူအမည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းထားဖြင့် (၃)လ (၁)ကြိမ်၊ (၁)နှစ်လျှင် (၄)ကြိမ် မြေငှားရမ်းခ စည်းကြပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်း

(က) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မူရင်း ပျောက်ဆုံး၍ သော်လည်းကောင်း၊ ပျက်စီး၍သော်လည်း ကောင်း မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူ လျှောက်ထားလာပါက မူလအမည်ပေါက်ဖြင့်ပင် မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူမှန် ထုတ်ပေးပါသည်။

(ခ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဤဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးကြောင်း တရားရုံးကျမ်း ကျိန်လွှာ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း ဖြစ်ပါက မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ထောက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားချက်၊ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း သို့မဟုတ် တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီအရလျှောက်ထား ခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်းအထောက်အထား၊ နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာ များ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။

(ဂ) ဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း၊ သတင်းစာတွင် (၁၄) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း သီးခြား ကြော်ငြာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(ဃ) ဌာနမှ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားစဉ်က ကဲ့သို့ပင် စိစစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးပါမည်။ ယင်းမိတ္တူ မှန်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်မလိုပါ။

၃။ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးခြင်း

(က) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)တွင် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးသောအခါ မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်)အား သက်တမ်းတိုးပေးရန် လျှောက်ထားရပါမည်။

(ခ) လက်ရှိအမည်ပေါက်သူ၊ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်သူ၊ ပိုင်ဆိုင် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီရရှိထားသူကသာ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

(ဂ) လျှောက်ထားသူသည် ဌာနမှသတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ သက် တမ်းကုန်ဆုံးနေသော မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)၊အမည်ပေါက်သူ မဟုတ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား စာချုပ်စာတမ်း သို့မဟုတ် တရားရုံးစီရင်ချက်၊ ဒီကရီနှင့် နောက်ဆုံး ထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထား ရပါမည်။

(ဃ) ဌာနမှ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားစဉ်က ကဲ့သို့ပင် စိစစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေ၍ ဂရန်အသစ်ထုတ်ပေး စဉ်ကကဲ့သို့ပင် ဆောင် ရွက်ပေး ပါသည်။

(င) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော မြေငှားစာချုပ်(ဂရမ်)အား ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး ဂရန်ပျောက် ဆုံးနေပါက သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးငွေပါ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ မြေအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးခြင်း

(က) မြေပိုင်မြေ၊မစိုက်ပျိုးသော ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိသော မြေငှားဂရန်မြေတို့ကိုသာ မြေအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲမှတ်သားပေးပါသည်။

(ခ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှသတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊မြေ ပိုင်မြေဖြစ်က အမည်ပေါက်စာချုပ်၊ဂရန်မြေဖြစ်က မြေငှားဂရန်နှင့် နောက်ဆုံးထမ်း ဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ စာချုပ်အဆက်အစပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင် စာချုပ်စာတမ်း၊တရားရုံးအမိန့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍တရားရုံးက ချမှတ်ထားသည့် စီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီ မူရင်းများတင်ပြ လျှောက်ထား ရပါသည်။

(ဂ) ဌာနမှ ဂရမ်သစ်လျှောက်ထားစဉ်က ကဲ့သို့ပင် စိစစ်၍ ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲမှတ်သားပေးနိုင်ရန် လျှောက် ထားသူမှ မှတ်ပုံတင် စာချုပ်မူရင်း သို့မဟုတ် မြေငှားစာချုပ်(ဂရမ်)မူရင်း တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး ဌာနမှ အမည်ပြောင်းလဲခြင်းမှတ်တမ်းတွင် ရေးဖြည့်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်ပေး ပါသည်။ (ဃ) ဂရန်မြေဖြစ်ပါက အမည်ပြောင်းသူအမည်ဖြင့် မြေခွန်ပြောင်းလဲ စည်းကြပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံသည့် မြေပုံမြေရာဇဝင်ရေးကူးပေးခြင်း

(က) ရွာမြေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊စိုက်ပျိုးမြေမှအပကျန်မြေအမျိုးအစားများအတွက် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံသည့် မြေပုံ၏ ရာဇဝင်ရေးကူးပေးပါသည်။

(ခ) လိုင်စင်မြေနှင့် ပါမစ်မြေကို အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန်၊အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်၊ခြံ စည်းရိုးကာရန်နှင့် အဝီစိတွင်းတူးရန်အတွက်သာ သက်သေခံမြေပုံထုတ်ပေးပါသည်။

(ဂ) အဆောက်အဦဆောက်ရန်၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်၊ ခြံစည်းရိုးကာရန်၊အဝီစိတွင်းတူးရန်၊ ဘဏ်ငွေချေးရန် သက်သေခံမြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို အမည်ပေါက်များကသာ လျှောက် ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) စွန့်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်ကို မြေကွက်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများကသာ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။

(င) အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်မှအပ ကျန်မှတ်ပုံ တင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်-

(၁) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှသတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေပိုင်မြေ ဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်၊ ဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်)နှင့်နောက်ဆုံး ထမ်းဆောင် ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ အမည်ပေါက်သူက လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်လျှင်ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက် အထား သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်သက်ဆိုင်သည့်တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီ မူရင်းများတင်ပြ လျှောက်ထားရသည်။

(၂) ဌာနမှ အထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍လက်ခံ ပေးပါသည်။

(၃) တင်ပြသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းရှိအထောက်အထားမှန်ကန်ပါက ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သတင်းစာတွင်(၁၄)ရက် ကြော်ငြာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခ ပေးသွင်း စေပြီး မြေပုံနှင့် မြေရာဇ၀င်ထုတ်ပေးပါသည်။

(စ) အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့် မြေရာဇ၀င်ကိုအောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်-

(၁) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ အထက်ပါအထောက် အထား များအပြင် အမွေရှင်နှင့် ကျန်အမွေဆိုင်များ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သေစာရင်း၊ အမွေရှင်နှင့် ကျန်အမွေဆိုင်များ ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်၍ လျောက်ထားသူသာ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရေးသား ထား သည့် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် တရားရုံးတွင်ပြလုပ်သည့် ကျမ်းကျိန် လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ တစ်မြို့တည်းတွင်နေထိုင်သူ (၂)ဦးက လျှောက် ထားသူအား သိရှိကြောင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံသည့် တရား ရုံးကျမ်းကျိန်လွာသို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ(၂)စောင်၏ မူရင်း များပါတင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။

(၂) ဌာနမှအထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး ၍ လက်ခံပေးပါသည်။

(၃) တင်ပြထားသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းပါအထောက်အထားများ ကိုက်ညီ မှုရှိပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှောက်ထားသည့်မြေကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ သတင်းစာ တွင် သီးခြားကြော်ငြာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၄) သတင်းစာကြော်ငြာပြီး(၁၄)ရက်ပြည့်သည်အထိ ကန့်ကွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမ ပေါ်ပေါက်ပါက သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခပေးသွင်းစေ၍ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ မြေပုံနှင့် မြေရာဇ၀င် ထုတ်ပေးပါသည်။

(ဆ) ကျူးလွန်ခြင်းပြ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံသည့် မြေပုံနှင့် မြေရာဇ၀င်ကို မြေတိုင်း မြေပုံရရှိပြီးသူကသာ လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်။

(ဇ) မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် သက်သေခံမြေပုံနှင့် မြေရာဇ၀င်ကို မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘပိုင်မြေ (မစိုက်ပျိုး) ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိသော မြေငှားဂရန်မြေဖြစ် မှသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်။ (စျ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် မြေငှားဂရန်မြေကို အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် သက်သေခံသည့် မြေပုံနှင့် မြေရာဇ၀င်တစ်မျိုးတည်းသာ လျှောက် ထားခွင့်ရှိပါသည်။ ၆။ မြေတိုင်းတာခြင်း (က) ရွာမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေနှင့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(စိုက်ပျိုး)မှအပ ကျန်မြေများကို မြေတိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။

(ခ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေပိုင်မြေ ဖြစ်က မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း ဂရန်မြေဖြစ်က မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) နှင့် နောက်ဆုံးထမ်းဆောင် ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ အမည်ပေါက် မဟုတ်က ပိုင် ဆိုင်မှု အထောက်အထား စာချုပ်စာတမ်းသို့မ ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင် သည့် တရား ရုံးစီရင်မှုနှင့် ဒီကရီမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။ (ဂ) ဌာနမှ အထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေး ပါသည်။

(ဃ) လျှောက်ထားသူတင်ပြသော အထာက်အထားနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထာက်အထား ကိုက်ညီ မှန်ကန် မှုရှိပါက လျှောက်ထားသည့် မြေကွက်နှင့် ထိစပ်နေသည့် ပတ်၀န်းကျင်မြေကွက်များမှ မြေတိုင်းတာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာစာတွင် သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရပြီး ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေ၍ မြေတိုင်းတာပေးပြီး မြေတိုင်းမြေပုံထုတ်ပေးပါသည်။

(င) မြေတိုင်းတာရာတွင် ကျူးလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက ကျူးလွန်ခြင်းပြသည့် သက်သေခံ မြေပုံ မြေရာဇ၀င်လျှောက်ထားရန် လျှောက်ထားသူအား အသိပေးပြီး မြေကျူးလွန်မှုအား မှတ်တမ်း အဖြစ်မြေပုံရေးဆွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာအမှုတွဲတွင် မှတ်တမ်းထားရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက အချင်းချင်း ကျူးလွန်မှုကို သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများတွင်သာ ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(စ) မြေတိုင်းတာရာတွင် ကန့်ကွက်မှုများ၊ အငြင်းပွားမှုများရှိပါက ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါ ပါ၀င်သော အဖွဲ့ဖြင့် တိုင်းတာပေးပါသည်။

၇။ မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း

(က) မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(မစိုက်ပျိုး) ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် မြေငှားဂရန်မြေများကို မြို့ကွက်မြေ ပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင် ခွဲစိတ်ပေးပါသည်။

(ခ) ခွဲစိတ်ရန်လျှောက်ထားသည့် မြေကွက်အတိုင်းအတာသည် မျက်နှာစာဖက်တွင် အနည်းဆုံး ပေ(၂၀) ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မြေတစ်ကွက်လုံး၏ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် အနည်းဆုံး (၁၂၀၀)စတုရန်းပေရှိ ရပါမည်။

(ဂ) ခွဲစိတ်ရန်လျှောက်ထားသော မြေကွက်များသို့ ၀င်ထွက်သွားလာရန်လုံလောက်သော လမ်းပါရှိရပါ မည်။ ကော်မတီပိုင်လမ်း မရှိပါက ကိုယ်ပိုင်လမ်းလျာထားပေးရပါမည်။

(ဃ) မြေကွက်ခွဲစိတ်မျဉ်းနှင့် မြေပြင်ရှိဆောက်အအုံတို့ ကင်းလွတ်မှုရှိရပါမည်။

(င) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ မြေတိုင်း လျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြခဲ့သော အထောက်အထားများအပြင် တစ်နှစ်အတွင်း သက် တမ်းရှိသည့်ဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန် မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံ သည့် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်မူရင်း၊အတိုင်းအတာပါသည့် မြေတိုင်းမြေပုံမိတ္တူ၊ကော်မတီကအသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာရေးဆွဲထားသည့် မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန် အဆိုပြုမြေပုံ (၃)စုံနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုပုံစံ (၃)စုံမူရင်းများ ရှိရပါမည်။

(စ) လျှောက်ထားသူတင်ပြသော အထောက်အထားများပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ဌာနမှကွင်းဆင်း တိုင်းတာစစ်ဆေး ပါသည်။

(ဆ) ဌာနမှသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်ပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေပြီး မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြုပုံစံနှင့် မြေကွက်ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့်မြေပုံများထုတ်ပေးပါသည်။

(ဇ) ဌာနရှိ မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင်လည်း ဦးပိုင်အသစ်များခွဲစိတ်မှတ်သား ပါသည်။

(စျ) ခွဲစိတ်သည့်မြေကွက်သည် ဂရန်မြေဖြစ်ပါက ဂရန်ခွဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက အမှားပြင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်ပါသည်။

၈။ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ခွဲစိတ်ပေးခြင်း

(က) သက်တမ်းရှိသော မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ကို ခွဲစိတ်ပြီးဂရန်ခွဲအဖြစ် ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

(ခ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများနှင့်အတူ ဌာနမှခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသည့် မြေကွက်ခွဲအ တည်ပြုပုံစံနှင့် မြေကွက် ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့် မြေပုံများပါတင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။

(ဂ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)တွင် အမည်ပေါက်သူကိုယ်တိုင်မှ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်လျှင် သတင်းစာ ကြော်ငြာခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ၊ အမည်ပေါက်သူမှ လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄)ရက် အချိန်ပေး၍ ကြော်ငြာပါသည်။

(ဃ) ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေပြီး မြေကွက်အမှတ်အသစ်ဖြင့် ဂရန်ခွဲထုတ်ပေးပြီး မူလမြေငှားစာချုပ် (ဂရန်)အား ပြန်လည်သိမ်းယူပါသည်။

(င) မူလမြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)၏ အစိတ်အပိုင်းကိုသာ ဂရန်ခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသို့ဂရန် ခွဲထုတ်ကြောင်းကို မူလ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ပေးပါသည်။

(စ) ဂရန်ခွဲထုတ်ပေးသူအမည်ဖြင့် မြေခွန်စည်းကြပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

၉။ အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေလျှောက်ထားခြင်း

(က) လျှောက်ထားသောမြေသည် မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက မြေပိုင်ဆိုင်သူက နိုင်ငံတော်သို့ မြေပိုင် ဆိုင်မှုအား စွန့်လွတ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် စွန့်လွတ်ရပါမည်။

(ခ) လျှောက်ထားသောမြေသည် မြေငှားဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မူရင်းအား လည်းကောင်း၊ အစိုးရမှချထားပေးခြင်းဖြစ်ပါက ချထားပေးသည့် အထောက်အထား မူရင်းအားလည်းကောင်း ဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရပါမည်။

(ဂ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ လျှောက်ထားသူ ဆရာတော်၏ သာသနာဝင်မှတ်တမ်း၊မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းများ၊မြေငှားဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှား စာချုပ်(ဂရန်)၊ ဌာနသို့အမည်ပေါက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူကအပ်နှံ သည့်စာ၊မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက နိုင်ငံတော်သို့ အာလယပြတ်စွန့်လွှတ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင် စာချုပ်၊ရပ်ကွက်၊မြို့နယ်၊ ခရိုင် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်၊ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊တိုင်းသံဃာ့နာယကအဖွဲ့ထောက်ခံချက်၊ သာသနာ ရေးဦးစီးဌာနထောက်ခံချက် များ တင်ပြရပါမည်။

(ဃ) တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါ သည်။

(င) အထက်ပါ အထောက်အထားများအပြင်ဌာနဆိုင်ရာတင်ပြရန် မြေပုံမြေရာဇဝင်(၂)စုံနှင့်အတူ အမှုတွဲ ပေးပို့၍ တိုင်းအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရ ယူရပါသည်။

(စ) ယင်းအထောက်အထားများ ပြည့်စုံပါကအမှုတွဲကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ပေးပို့ပါသည်။

(ဆ) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက အခွန်လွတ် သာသနာ့ ဂရန်အား လျှောက်ထားသူဆရာတော်သို့ ထုတ်ပေးပါသည်။

၁၀။ အခွန်လွတ်ဗုဒ္ဓသိမ်မြေဂရန်လျှောက်ထားခြင်း

(က) သာသနာ့မြေအတွင်းရှိ မြေကိုသာ အခွန်လွတ်ဗဒ္ဓသိမ်မြေဂရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

(ခ) သိမ်ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ လူပုဂ္ဂိုလ်ကသာ အခွန်လွတ်ဗဒ္ဓသိမ် မြေဂရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(ဂ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်မှ သိမ် ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမအဖြစ် ခန့်အပ်သည့်စာ၊လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီ ယာရေးဆွဲထားသည့် သိမ်၏လေးဘက်မြင်အဆောက်အအုံပုံစံ၊လျှောက်ထားသည့် မြေကို နိုင်ငံတော်သို့ အာလယပြတ် စွန့်လွှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်၊ မရွေ့လျားနိုင်သော ချုပ်ကြိုးပါသည့် မြေပုံနှင့် အလားအလာများပါသည့် သိမ်တည်နေရာ၏ မြေတိုင်းမြေပုံ၊ အခွန်လွတ်သာသနာ့ဂရန် လျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြသည့် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့နှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်၏ထောက်ခံချက်များ တင်ပြရပါမည်။

(ဃ) ဌာနမှ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနသို့အမှုတွဲပေး ပို့ရပါသည်။

(င) ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက အခွန်လွတ်ဗုဒ္ဓသိမ်မြေ ဂရန် ထုတ်ပေးပါသည်။

၁၁။ လယ်ယာမြေဟူသော စကားရပ်တွင် အကျုံးမ၀င်ကြောင်း ၀န်ခံချက်လက်မှတ် ၃(ခ) ထုတ်ပေးခြင်း

(က) ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ ရွာမြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(စိုက်ပျိုး) အမျိုးအစားများကို လယ်ယာမြေဟူ သောစကားရပ်တွင် အကျုံးမ၀င်ကြောင်း ၀န်ခံချက်လက်မှတ်(အိမ်ရာမြေ) အဖြစ် ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

(ခ) လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထား၊ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း၊ မြေအမည်ပေါက် သို့မဟုတ် အမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိသူများ ကွယ်လွန်ပါက ကွယ်လွန်သူတို့၏ သေစာရင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်းလျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် တရားရုံးကျမ်း ကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ ယင်းမြို့နယ်တွင် အတူနေသူ ပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦး၏ ထောက်ခံကျမ်းကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ (၂)စောင်တင်ပြလျှောက်ထား ရပါမည်။

(ဂ) ဌာနမှ မြေအသုံးချမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံး၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် သတင်းစာတို့တွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(ဃ) ကန့်ကွက်သူမရှိပါက ကော်မတီ၀င်များ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပါသည်

(င) ကော်မတီ၀င်များ အစည်းအဝေးမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခပေးသွင်း စေ၍(၁၉၅၃)ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ)အရ လယ်ယာ မြေတွင် အကျုံးမ၀င်ကြောင်း ၀န်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါသည်။

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ မြေ၊ မြေမှဖြစ်ထွန်းသော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ မြေ၌ ဆောက်လုပ်ထားသော (သို့မဟုတ်) တည်ရှိသောအဆောက်အအုံနှင့် အရာ၀တ္ထုများ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၌ တပ်ဆင်ထားသော အရာ၀တ္ထုများဖြစ်သည်။

မြေအမည်ပြောင်းခြင်း၊ မြေပုံမြေရာဇ၀င်ရေးကူးခြင်း၊ မြေတိုင်းတာခြင်းစသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် တရား၀င်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စွန့်လွတ်စာချုပ်၊တရားဝင်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ်၊ တရားရုံး (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ လေလံပစ်ခွင့် အပေါ် (သို့မဟုတ်) တရားရုံး၏ စီရင် ချက်အမိန့် ဒီကရီအရ လျှောက်ထားလွှာတို့ နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိသည်။

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဆောက်ရွက်မှု ၃၀.၁၂.၄၇ နေ့ မတိုင်မီ ၃၀.၁၂.၄၇ နေ့မှ ၁၆.၃.၈၇ နေ့အထိ ၁၆.၃.၈၇ နေ့နောက်ပိုင်း
(က) နိုင်ငံသားမှ နိုင်ငံသား ခွင့်ပြု ခွင့်ပြု ခွင့်ပြု
(ခ) နိုင်ငံသားမှ နိုင်ငံခြားသား ခွင့်ပြု ခွင့်မပြု ခွင့်မပြု
(ဂ) နိုင်ငံခြားသားမှ နိုင်ငံသား ခွင့်ပြု ခွင့်ပြု ခွင့်မပြု
(ဃ) နိုင်ငံခြားသားမှ နိုင်ငံခြားသား ခွင့်ပြု ခွင့်မပြု ခွင့်မပြု
  • သက်ဆိုင်သူတို့က လျှောက်ထားတင်ပြရာတွင် အထောက်အထားခိုင်လုံရမည်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံ သားဖြစ်ခဲ့လျှင် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်)နိုင်ငံသားပြုလက်မှတ် (UCC- Union of Burma holding Citizenship Certificate) တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • ယင်းလက်မှတ်များ ထုတ်မပေးမီကာလက မြေအမည်ပေါက်သည် နိုင်ငံခြားသားအမည်ဖြင့်ရှိပြီး နိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်)နိုင်ငံခြားသားဟူ၍ အတည်မပြုနိုင်သူဖြစ်လျှင် နိုင်ငံသားအဖြစ် မမှတ်ယူ နိုင်ပေ။ထိုသူသည် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးဖွယ်ရာရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများကိုသာ သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်များက မပျက်မကွက် တင်ပြကြရန်လို အပ်ပါသည်။

(The Islamic law)အစ္စလာမ်တရားဥပဒေပါ ဝါကပ်ဖ်ဆိုင်ရာဥပဒေ

  • ဝါကပ်ဖ်ဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူတစ်ဦးက အစ္စလာမ်တရားဥပဒေ အရအသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဘာသာရေး၊ကုသိုလ်ရေး(သို့မဟုတ်)ပေးကမ်းစွန့်ကြဲရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ရပ်အတွက် ပစ္စည်းတစ်စုံ တစ်ရာကို အမြဲထာဝရ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟု ၁၉၁၃ ခုနှစ် မွတ်စလင်ဝါကပ်ဖ် အတည်ပြုရေးအက်ဥပဒေပုမ်မ ၂(၁)တွင် ဖွင့်ဆို ထားပါသည်။

  • ဝါကပ်ဖ်ဆိုသည်မှာ လှူဒါန်းသော ပစ္စည်းအပေါ်တွင်မူလပိုင်ရှင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီး ပစ္စည်းကို ထာဝရဘုရား သခင်က ပိုင်ဆိုင်သွားကာပစ္စည်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးအမြတ်များ ကိုဖန်ဆင်းခံများက ခံစား အသုံးပြုစေနိုင်သော လှူဒါန်းမှုမျိုးကို ဆိုလိုသည်။

  • ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းတစ်စုံတရာကို ဝါကပ်ဖ်ပြုလုပ်ခြင်းမှာ အပြီးအပြတ်သဘောကိုဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုနိုင်သကဲ့သို့ဝါကပ်ဖ်ပစ္စည်းကို ပေးကမ်းခြင်း၊ရောင်း ချခြင်းစသည့်ဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုနိုင်တော့သည် သာမက အမွေဆက်ခံခွင့်လည်း မရှိတော့ပေ။ ဝါကပ်ဖ်၏ ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်သူမှာ ဘုရားသခင်သာဖြစ်သည်။

Back to Top